Ανεπάρκειες οργάνων και συστημάτων

Υπεύθυνος Μαθήματος
Μακρής Δημοσθένης
Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΠΘ
dimomakris@med.uth.grΑντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)
Κωδικός Μαθήματος: ΜΑ01– Γνώση των βασικών εννοιών που αφορούν στις ανεπάρκειες οργάνων και συστημάτων
– Να κατανοήσει τις βασικές αρχές παθοφυσιολογίας που διέπουν τις  ανεπάρκειες του αναπνευστικού, κυκλοφορικού, νεφραγγειακού, νευρολογικού, αιμοποιητικού συστήματος
– Να κατανοήσει τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των ανεπαρκειών του αναπνευστικού, κυκλοφορικού, νεφραγγειακού, νευρολογικού, αιμοποιητικού συστήματος
– Να γνωρίζουν ποια είναι τα βασικά κλινικά σημεία που δηλώνουν ανεπάρκειες οργάνων και συστημάτων
– Να είναι σε θέση να κατανοούν βασικές διαγνωστικές τεχνικές που αφορούν στις ανεπάρκειες οργάνων και συστημάτων
– Να είναι σε θέση να κατανοεί τις βασικής έννοιες της πολυοργανικής ανεπάρκειας
Έτος Σπουδών: 1οΠεριεχόμενο του μαθήματος
Εξάμηνο: 1ο– Συχνά νοσήματα Κεντρικού –περιφερικού νευρικού συστήματος και μυών που οδηγούν σε αναπνευστική ανεπάρκεια
– Συχνά νοσήματα αεραγωγών που οδηγούν σε αναπνευστική ανεπάρκεια
– Νεφρική ανεπάρκεια – Μηχανισμοί, συμπτώματα, διάγνωση, αντιμετώπιση
– Αναπνευστική ανεπάρκεια – μηχανισμοί– συμπτώματα
– Στεφανιαία νόσος
– Καρδιακή ανεπάρκεια – μηχανισμοί
– Υπέρταση
– Βαλβιδικές νόσοι
– Συχνά νοσήματα Νευρικού συστήματος σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς
– Αναιμία-Λευκοπενία-Θρομβοπενία
– Πολυοργανική ανεπάρκεια – Scores
– Kυκλοφορική ανεπάρκεια – Μonitoring
– Συχνά νοσήματα πνευμονικού παρεγχύματος που οδηγούν σε αναπνευστική ανεπάρκεια
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 10
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Δίνονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη Διεθνή Βιβλιογραφία
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Η διδασκαλία της ενότητας γίνεται υπό τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων και φροντιστηριακών ασκήσεων και εργασιών. Σε κάποιες ενότητες χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των ομάδων εργασίας και της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που ενθαρρύνουν την ανατροφοδοτική μάθηση.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
 Γραπτές εξετάσεις 70%,εργασία 30%,
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική