Λοιμώξεις και σήψη

Υπεύθυνος Μαθήματος
Ζακυνθινός Επαμεινώνδας
Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΠΘ
ezakynth@med.uth.grΑντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)
Κωδικός Μαθήματος: ΜΑ02– Γνώση των βασικών  εννοιών που αφορούν στις κλινικά σοβαρές ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις με βάση την βαρύτητά τους σε επίπεδο νοσηρότητας θνητότητας
– Κατανόηση βασικών κλινικών σημείων των κλινικά σοβαρών ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
– Κατανόηση των διαφοροποιήσεων μεταξύ των κλινικά σοβαρών ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων σε επίπεδο διάγνωσης
– Κατανόηση των βασικών θεραπειών των κλινικά σοβαρών ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
– Γνώση βασικών έννοιες της πολυοργανικής ανεπάρκειας που σχετίζεται με την παρουσία των κλινικά σοβαρών ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
– Απόκτηση γνώσεων για την επίλυση συνήθων  σχετίζεται με την παρουσία των κλινικά σοβαρών ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
Κατανόησηση βασικών αρχών πρόληψης και ελέγχου των κλινικά σοβαρών ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
Έτος Σπουδών: 1οΠεριεχόμενο του μαθήματος
Εξάμηνο: 1ο– Εισαγωγή στις λοιμώξεις των βαρέως πασχόντων-Σήψη και καταπληξία
– Πνευμονία από εισρόφηση
– Πνευμονίες
– Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού
– Λοιμώξεις ήπατος – Παγκρεατίτιδα
– Λοιμώξεις οστών-μαλακών μορίων
– Λοιμώξεις ΚΝΣ
– Έλκη κατακλίσεων
– Λοιμώξεις ουροποιητικού
– Λοιμώξεις καρδιακών βαλβίδων και αγγείων
– Μικροβιαιμία
– Πολυανθεκτικά μικρόβια
– Ειδικές λοιμώξεις και θεραπεία σε πολυανθεκτικά μικρόβια
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 10
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Δίνονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη Διεθνή Βιβλιογραφία
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Η διδασκαλία της ενότητας γίνεται υπό τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων και φροντιστηριακών ασκήσεων και εργασιών. Σε κάποιες ενότητες χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των ομάδων εργασίας και της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που ενθαρρύνουν την ανατροφοδοτική μάθηση.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
 Εργασία 30%, γραπτές εξετάσεις 70%
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική