Τραύμα και επείγουσα ιατρική

Υπεύθυνος Μαθήματος
Χατζηιωάννου Ιωάννης
Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας ΠΘ
ioanchat@med.uth.gr Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)
Κωδικός Μαθήματος: ΜΑ03 Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση ο φοιτητής θα μπορεί να :
– Αναλύσει κριτικά τις βασικές αρχές αντιμετώπισης του μείζονος τραύματος
– Περιγράψει τα αποτελέσματα του μείζονος τραύματος στους ασθενείς συμπεριλαμβανομένων και των ακραίων ηλικιών
Κατανοεί τις αρχές συνεργασίας διαφορετικών ειδικοτήτων στην αντιμετώπιση
Έτος Σπουδών: 1ο Περιεχόμενο του μαθήματος
Εξάμηνο: 1ο – Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις – κακώσεις σπονδυλικής στήλης – επείγοντα (ανευρύσματα, αιμορραγίες, λοιμώξεις)
– Γναθοπροσωπικές Κακώσεις
– Τραύμα Τραχηλικής Χώρας – Λάρυγγα – Οισοφάγου
– Βασική Διαχείριση αεραγωγού – Τραχειοτομή – μετεγχειρητική φροντίδα, νοσηλευτική φροντίδα
– Κακώσεις Θώρακος – επείγοντα/βαρέα περιστατικά θώρακος
– Κακώσεις και οξεία περιστατικά Κοιλίας – Shock
– Αντιμετώπιση Εγκαυμάτων
– Μείζων Τραύμα μυοσκελετικού συστήματος (πύελος – άκρα)
– Κακώσεις – βαρέα περιστατικά ουρογεννητικού
– Κακώσεις/βαρέα περιστατικά σε εγκύους
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 10  
  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
  Δίνονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη Διεθνή Βιβλιογραφία
  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
  Διαλέξεις, επεξηγηματικές συνεδρίες (tutorials), πρακτική εξάσκηση στην διαχείριση του τραχειοτομηθέντος ασθενή, παρακολούθηση διενέργειας εκλεκτικών τραχειοτομών.
  Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
  Γραπτές εξετάσεις 80%, επίδειξη δεξιοτήτων 20%
 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική – Αγγλική

Περίγραμμα Μαθήματος: Τραύμα και Επείγουσα Ιατρική