Μαθήματα

Μαθήματα Εξάμηνο ECTS
Ανεπάρκειες οργάνων και συστημάτων 1o 10
Λοιμώξεις και σήψη 1o 10
Τραύμα και επείγουσα ιατρική 1o 10
Μηχανική αναπνοή: Επεμβατικός – μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός 2o 10
Αρχές αποκατάστασης 2o 10
Φυσικοθεραπεία 2o 10
Αποκατάσταση και Ψυχο-κοινωνική διαχείριση 3o 10
Πληροφορική και Οργάνωση 3o 10
Μεθοδολογία της Έρευνας 3o 10
Εργαστήρια – Πρακτική άσκηση 4o 10
Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 4o 20
Σύνολο   120