Μηχανική αναπνοή:επεμβατικός μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός

Υπεύθυνος Μαθήματος
Μακρής Δημοσθένης
Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΠΘ
dimomakris@med.uth.grΑντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)
Κωδικός Μαθήματος: ΜΒ01– Κατανόηση του γνωστικού πεδίου της αναπνευστικής ανεπάρκειας και των αρχών μηχανικής αναπνοής
– Κατανόηση των κυματομορφών της μηχανικής αναπνοής της πρακτική τους αξία και της εφαρμογή τους στη κλινική πρακτική
– Απόκτηση των γνώσεων που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη αναγνώριση ενδείξεων χρήσης του μηχανικού αερισμού σε διάφορες καταστάσεις
– Κατανόηση των βασικών μοντέλων μηχανικού αερισμού
– Κατανόηση των ενναλακτικών μοντέλων μηχανικού αερισμού και συστημάτων ανταλλαγής αερίων
– Απόκτηση γνώσεων σε ότι αφορά το μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό
– Απόκτηση βασικών γνώσεων χειρισμών των αναπνευστήρων
– Απόκτηση γνώσεων για την επίλυση συνήθων προβλημάτων μηχανικού αερισμού
– Απογαλακτισμός από τον μηχανικό αερισμό
Έτος Σπουδών: 1οΠεριεχόμενο του μαθήματος
Εξάμηνο: 2ο– Ιστορικά στοιχεία – Κριτήρια χρήσης – Βασική φυσιολογία – βασικές μεταβλητές ΜΑ
– Πώς λειτουργεί ο αναπνευστήρας – βασικές μεταβλητές ΜΑ
– Μοντέλα Μηχανικού αερισμού και συνήθη μοντέλα στα κέντρα αποκατάστασης
– Χορήγηση υγρών σε ΜΑ
– ΜΑ κατά την ΚΑΡΠΑ και αμέσως μετά
– Αλληλεπίδραση καρδιάς πνευμόνων στην αυτόματη και στη Μηχανική αναπνοή
– Αναπνεόμενος Όγκος
– PEEP – τι είναι και πώς επιλέγω το επιπεδό του – προβλήματα σχετιζόμενα με το επίπεδό του
– Μη επεμβατικός αερισμός – HFOT
– ΜΑ και Τραχειοστομία – τι αλλάζει, πότε την κάνω/HFOT
– Απογαλακτισμός και συνήθη προβλήματα στο ΜΑ (βραχύ και χρόνιο) και αντιμετώπισή τους
– Σύνοψη μεταβλητών παρακολούθησης ΜΑ
– ΜΑ- Hands on
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 10
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Δίνονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη Διεθνή Βιβλιογραφία
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Η διδασκαλία της ενότητας γίνεται υπό τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων και φροντιστηριακών ασκήσεων και εργασιών. Σε κάποιες ενότητες χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των ομάδων εργασίας και της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που ενθαρρύνουν την ανατροφοδοτική μάθηση.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
 Γραπτές εξετάσεις 70%, Εργασία 30%
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική