Φυσικοθεραπεία

Υπεύθυνος Μαθήματος
Σγάντζος Μάρκος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας – Ιστορίας της Ιατρικής ΠΘ
sgantzos@med.uth.grΑντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)
Κωδικός Μαθήματος: ΜΒ03– Γνώση των επιπλοκών που μπορούν να συμβούν στον βαρέως πάσχοντα ασθενή και την πρόληψη τους. και τις βασικές έννοιες και τρόπους αντιμετώπισης των μεμονωμένων επιπλοκών όταν εμφανιστούν.
– Κατανόηση των βασικών αρχών φυσικοθεραπείας ανά σύστημα των συστημάτων και επιπλοκή και το ρόλο στην πρόληψη τους.
Έτος Σπουδών: 1οΠεριεχόμενο του μαθήματος
Εξάμηνο: 2ο– Επιπλοκές της παρατεταμένης κατάκλισης – ακινητοποίησης.
– Σαρκοπενία – Decondition syndrome
– Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση
– Σπαστικότητα και αντιμετώπιση (φαρμακευτική, βοτουλινική τοξίνη, πρώιμη εμφύτευση αντλίας μπακλοφένης, νάρθηκες (δυναμκοί, στατικοί)
– Συγκάμψεις-ρικνώσεις στον βαρέως πάσχοντα. Πρόληψη
– Έκτοπη οστεοποίηση: παθοφυσιολογία, πρώιμη διάγνωση, θεραπεία  (συντηρητική, χειρουργική)
– Ορθωτικά θέσεις στο κρεββάτι βοηθήματα
– Πόνος και διαχείριση πόνου βαρέως πάσχοντα
– Πρώιμη κινητοποίηση στη ΜΕΘ, κριτήρια, πρωτόκολλα, αντενδείξεις, υποστηρικτική τεχνολογία (tilt table, robotic assisted tilt table –  αρχές ρομποτικής). Τα βοηθήματα Αποκατάστασης στη ΜΕΘ
-Καρδιοαναπνευστική φυσικοθεραπεία στη ΜΕΘ
– Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία στη ΜΕΘ
– Φυσικοθεραπεία νευρικού στη ΜΕΘ
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 10
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Δίνονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη Διεθνή Βιβλιογραφία
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Η διδασκαλία της ενότητας γίνεται υπό τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων και φροντιστηριακών ασκήσεων και εργασιών. Σε κάποιες ενότητες χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των ομάδων εργασίας και της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που ενθαρρύνουν την ανατροφοδοτική μάθηση.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
 Γραπτές εξετάσεις 70%, Εργασία 30%
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική