Εργασία – πρακτική άσκηση

Υπεύθυνος Μαθήματος
Ζακυνθινός Επαμεινώνδας
Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΠΘ
ezakynth@med.uth.grΑντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)
Κωδικός Μαθήματος: ΜΔ01– Κατανόηση του περιβάλλοντος εργασίας των ειδικών παροχής φροντίδας και νοσηλείας σε βαρέως πάσχοντες 
– Κατανόηση του περιβάλλοντος νοσηλείας των βαρέως πάσχοντες 
– Απόκτηση γνώσεων στην τεχνολογία και την υλικοτεχνική υποδομή υποστήριξης των βαρέως πασχόντων
– Απόκτηση γνώσεων στην εφαρμογή θεραπευτικών παρεμβάσεων και θεραπειών  των βαρέως πασχόντων
– Κατανόηση της δομής και της λειτουργίας της εργασίας σε ομάδες στους χώρους νοσηλείας και φροντίδας των βαρέως πασχόντων
– Κατανόηση της ιεραρχικής δομής και κατανομής εργασίας  στους χώρους νοσηλείας και φροντίδας των βαρέως πασχόντων
Έτος Σπουδών: 2οΠεριεχόμενο του μαθήματος
Εξάμηνο: 4ο– Εργαστηριακή άσκηση στη φροντίδα βαρέως πασχόντων
– Παρακολούθηση της ιατρικής εργασίας βαρέως πασχόντων
– Παρακολούθηση της νοσηλευτικής εργασίας βαρέως πασχόντων
– Παρακολούθηση της φυσικοθεραπείας βαρέως πασχόντων
– Παρακολούθηση της εργασίας βοηθών θαλάμων βαρέως πασχόντων
– Παρακολούθηση διαδικασιών συντονισμού και εφαρμογής ομαδικής εργασίας σε βαρέως πάσχοντες
– Μέσα τεχνολογικής υποστήριξης βαρέως πασχόντων
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 10
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Δίνονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη Διεθνή Βιβλιογραφία
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παρακολούθηση και συμμετοχή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή στο Τμήμα της Αποκατάστασης. Παρακολούθηση, συμμετοχή συγκεκριμένων πράξεων και συμπλήρωση αντίστοιχου log book
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
 Γραπτή εργασία ανασκόπησης (100%)
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική