Εργαστήρια – πρακτική άσκηση

Υπεύθυνος Μαθήματος
Ζακυνθινός Επαμεινώνδας
Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΠΘ
ezakynth@med.uth.gr Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)
Κωδικός Μαθήματος: ΜΔ01 – Κατανόηση του περιβάλλοντος εργασίας των ειδικών παροχής φροντίδας και νοσηλείας σε βαρέως πάσχοντες 
– Κατανόηση του περιβάλλοντος νοσηλείας των βαρέως πάσχοντες 
– Απόκτηση γνώσεων στην τεχνολογία και την υλικοτεχνική υποδομή υποστήριξης των βαρέως πασχόντων
– Απόκτηση γνώσεων στην εφαρμογή θεραπευτικών παρεμβάσεων και θεραπειών  των βαρέως πασχόντων
– Κατανόηση της δομής και της λειτουργίας της εργασίας σε ομάδες στους χώρους νοσηλείας και φροντίδας των βαρέως πασχόντων
– Κατανόηση της ιεραρχικής δομής και κατανομής εργασίας  στους χώρους νοσηλείας και φροντίδας των βαρέως πασχόντων
Έτος Σπουδών: 2ο Περιεχόμενο του μαθήματος
Εξάμηνο: 4ο – Εργαστηριακή άσκηση στη φροντίδα βαρέως πασχόντων
– Παρακολούθηση της ιατρικής εργασίας βαρέως πασχόντων
– Παρακολούθηση της νοσηλευτικής εργασίας βαρέως πασχόντων
– Παρακολούθηση της φυσικοθεραπείας βαρέως πασχόντων
– Παρακολούθηση της εργασίας βοηθών θαλάμων βαρέως πασχόντων
– Παρακολούθηση διαδικασιών συντονισμού και εφαρμογής ομαδικής εργασίας σε βαρέως πάσχοντες
– Μέσα τεχνολογικής υποστήριξης βαρέως πασχόντων
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 10  
  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
  Δίνονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη Διεθνή Βιβλιογραφία
  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
  Παρακολούθηση και συμμετοχή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή στο Τμήμα της Αποκατάστασης. Παρακολούθηση, συμμετοχή συγκεκριμένων πράξεων και συμπλήρωση αντίστοιχου log book
  Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
  Γραπτή εργασία ανασκόπησης (100%)
  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Logbook Εξειδίκευσης

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας