Αποκατάσταση και ψυχοκοινωνική διαχείριση

Υπεύθυνος Μαθήματος
Σγάντζος Μάρκος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας – Ιστορίας της Ιατρικής ΠΘ
sgantzos@med.uth.grΑντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)
Κωδικός Μαθήματος: ΜΓ01– Η γνώση των βασικών αρχών της Διεθνούς Ταξινόμησης της λειτουργικότητας (ICF)
– Η γνώση των βασικών αρχών της νευροπλαστικότητας
– Κατανόηση των βασικών ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών
– Κατανοήση των διαταραχών λόγου και κατάποσης
Κατανόηση παραγόντων που αφορούν ή επιδρούν στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση
Έτος Σπουδών: 2οΠεριεχόμενο του μαθήματος
Εξάμηνο: 3ο-Εκτίμηση της λειτουργικότητας με την διεθνή ταξινόμηση ICF. ICD 10 και ICF
– Αρχές νευροπλαστικότητας
– Εκτίμηση ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών. Διαταραχές ομιλίας. Λογοθεραπεία
– Αντιμετώπιση διαταραχών κατάποσης στο βαρέως πάσχοντα. Διαταραχές κατάποσης – Εκτίμηση κατάποσης. -επανεκπαίδευση κατάποσης
– Διατροφική διαχείριση βαρέως πάσχοντα, εκτίμηση διατροφικής κατάστασης, βιοχημικοί δείκτες, ανθρωπομετρικοί δείκτες, τρόποι σίτισης (παρεντερική, εντερική σίτιση), διατροφικά συμπληρώματα
– Διαχείριση ορθοκυστικών διαταραχών βαρέως πάσχοντα
– Εκτίμηση και διαχείριση νευροψυχολογικών διαταραχών βαρέως πάσχοντα
– Διέγερση και παραλήρημα στη ΜΕΘ. Πρόληψη και Αντιμετώπιση
– Αποκατάσταση ατόμων με Σύνδρομο Αποδιοργάνωσης μετά τη νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
– Έλκη από πίεση-έλκη κατάκλισης βαρέως πάσχοντα. ορισμός, σταδιοποίηση, πρόληψη, αντιμετώπιση
– Το κοινωνικό ιστορικό. Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στην Αποκατάσταση. Ο ασθενής στη ΜΕΘ
– Ο ασθενής και η οικογένειας του. Ο ρόλος του φροντιστή. Και μετά την ΜΕΘ τι? Η προετοιμασία του ασθενής για την μετάβαση σε δομές Αποκατάστασης Οι δομές αποκατάστασης σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο επίπεδο. ΚΑΑ, ΚΕΦΙΑπ. Η Αποκατάσταση στην κοινότητα
– Μελέτη περιστατικών
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 10
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Δίνονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη Διεθνή Βιβλιογραφία
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Η διδασκαλία της ενότητας γίνεται υπό τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων και φροντιστηριακών ασκήσεων και εργασιών. Σε κάποιες ενότητες χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των ομάδων εργασίας και της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που ενθαρρύνουν την ανατροφοδοτική μάθηση.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
 Γραπτές εξετάσεις 70%, Εργασία 30%
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική