Πληροφορική και οργάνωση

Υπεύθυνος Μαθήματος
Μαντζάρης Δημήτριος
ΕΔΙΠ Υπολογιστικής Νοημοσύνης & Πληροφορικής Υγείας, ΠΘ
dmantzar@uth.grΑντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)
Κωδικός Μαθήματος: ΜΓ02– Να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της Επιστήμης της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών
– Να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες της Πληροφορικής στην εκπαίδευση, στην κλινική πράξη και στην έρευνα
– Να ορίζουν τις βασικές έννοιες της Επιστήμης της Πληροφορικής
– Να κατανοήσουν τη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων
– Να διακρίνουν τα υποσυστήματα της δομής των υπολογιστικών συστημάτων
– Να παρουσιάζουν τις κατηγορίες των λειτουργικών συστημάτων και τις λειτουργίες τους
– Να κατανοούν τις έννοιες των τεχνολογιών νέφους και να τις αξιοποιούν
– Να κατανοούν και να διακρίνουν τις έννοιες της Υπολογιστικής Νοημοσύνης, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Μηχανικής Μάθησης και της Βαθιάς Γνώσης
– Να χειρίζονται λογισμικά υπολογιστικών φύλλων
– Να χειρίζονται λογισμικά παρουσιάσεων
– Να προβαίνουν σε στατιστική επεξεργασία δεδομένων
– Να πραγματοποιούν στατιστικές αναλύσεις
– Να οπτικοποιούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων
– Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα με τη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων
– Να κατανοούν και να χειρίζονται συστήματα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης
Έτος Σπουδών: 2οΠεριεχόμενο του μαθήματος
Εξάμηνο: 3ο– Τεχνολογικά μέσα υποστήριξης βαρέως πάσχοντα
– Συνεργαζόμενες ειδικότητες για την διαχείριση των βαρέως πασχόντων ασθενών
– Ποιότητα ζωής μετά τη ΜΕΘ (Qualys: Quality adjusted life years)
– Προοπτικές και  προβληματισμοί για την  λειτουργία των τμημάτων βαρέως πασχόντων
– Βασικές έννοιες πληροφορικής
– Εξ αποστάσεως παροχή υποστήριξης – Cloud services
– Τεχνολογίες πρόσβασης στο διαδίκτυο
– Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
– Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet Of Things)
– Επιστήμη Δεδομένων: Συλλογή – Καταχώρηση –
– Επεξεργασία δεδομένων
– Ανάλυση Δεδομένων
– Εξαγωγή συμπερασμάτων – Παρουσίαση δεδομένων
– Ηλεκτρονική Υγεία – Υπολογιστική Νοημοσύνη
– Έλεγχος λογοκλοπής
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 10
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Δίνονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη Διεθνή Βιβλιογραφία
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Η διδασκαλία της ενότητας γίνεται υπό τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων και φροντιστηριακών ασκήσεων και εργασιών
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
 Τελική γραπτή εξέταση 60%, συμμετοχή στις ασκήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 40%
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική