Λίγα Λόγια για το ΠΜΣ…

Το ΠΜΣ «Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, κλινικής εμπειρίας και ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο της Χειρουργικής Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου Σκοπός του προγράμματος είναι η επικαιροποιημένη γνώση και προσωπική κλινική εμπειρία σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο σε όλο το φάσμα των παθήσεων της Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου. Στο συγκεκριμένο ΠΜΣ, η θεωρητική και κλινική εκπαίδευση καθώς και η ανάλογη ερευνητική δραστηριότητα προκύπτει  από την συντονισμένη συμμετοχή τριών χειρουργικών ειδικοτήτων Χειρουργικής, Γυναικολογίας και Ουρολογίας με την  παράλληλη συμβολή συναφών ειδικοτήτων όπως Γαστρεντερολογίας, Ακτινολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Ακτινοθεραπείας κλπ.

Στην Ελάσσονα Πύελο αναπτύσσονται μια μεγάλη ποικιλία νεοπλασματικών νοσημάτων που συχνά απαιτούν την συνδυασμένη αντιμετώπισή τους με πολυδύναμες θεραπευτικές στρατηγικές. Ομοίως στον ίδιο ανατομικό χώρο εμφανίζονται και συχνές λειτουργικές διαταραχές που σχετίζονται καθώς και με τα έσω και έξω όργανα του θήλεος, καταστάσεων που επηρεάζουν σημαντικά και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό εκπαίδευσης στη  Χειρουργική της Ελάσσονος Πυέλου, η οποία μέχρι τώρα παρέχεται τμηματικά και εν μέρει από τρεις διαφορετικές χειρουργικές ειδικότητες. Επιχειρείται δηλαδή,  η ολιστική ενιαία κατάρτιση στην Χειρουργική της Ελάσσονος Πυέλου αποσκοπώντας στην πιστοποιημένη εκπαίδευση (pelvic surgery), σε μια μεγάλη ποικιλία παθήσεων και χειρουργικών τεχνικών.