Συνέντευξη επιλογής υποψηφίων

Σας ενημερώνουμε ότι η συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί 21 Σεπτεμβρίου 2018 και 24 Σεπτεμβρίου 2018, στο γραφείο του Καθηγητή κ. στο ΠΓΝ. Λάρισας Σας παρακαλώ ενημερώστε μας ποια είναι η ημερομηνία επιλογής σας για να καταρτισθεί το πρόγραμμα Περισσότερα

Συνέντευξη επιλογής υποψηφίων 24.09.2018

Σας ενημερώνουμε ότι η συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί 21 Σεπτεμβρίου 2018 και 24 Σεπτεμβρίου 2018, στο γραφείο του Καθηγητή κ. στο ΠΓΝ. Λάρισας Σας παρακαλώ ενημερώστε μας ποια είναι η ημερομηνία επιλογής σας για να καταρτισθεί το πρόγραμμα Περισσότερα

Συνέντευξη επιλογής υποψηφίων 21.09.2018

Σας ενημερώνουμε ότι η συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί 21 Σεπτεμβρίου 2018 και 24 Σεπτεμβρίου 2018, στο γραφείο του Καθηγητή κ. στο ΠΓΝ. Λάρισας Σας παρακαλώ ενημερώστε μας ποια είναι η ημερομηνία επιλογής σας για να καταρτισθεί το πρόγραμμα Περισσότερα