Εδώ θα μας βρείτε:ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής
Γραμματεία ΠΜΣ «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση»
Νέο κτίριο Ιατρικής (Πτέρυγα 2, 4ος όροφος)
Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41500, Λάρισα

Τηλ.: 2410-685710
email: ergos.exere@med.uth.gr