ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023-2024

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από το ακαδ. έτος 2023-2024

Το ΔΠΜΣ διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο και περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση στα μαθήματα που αναπτύσσονται μέσα σε τρία εξάμηνα.

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται περίπου μία (1) φορά το μήνα από Πέμπτη  έως Σάββατο (μέρος μαθημάτων πραγματοποιούνται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό 35% σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.)

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής ή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Τα δίδακτρα/τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.800€ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις με την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α' Εξάμηνο

Τύπος μαθήματος

Μαθήματα

ECTS

ΚΩΔ

Υ

Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική

8

ΜΑ 01

Υ

Τεκμηριωμένη ιατρική και επιστημονική συγγραφή - Διαεπαγγελματική συνεργασία

7

ΜΑ 02

Υ

Φυσιολογία της άσκησης

8

ΜΑ 03

Υ

Άσκηση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού

7

ΜΑ 04

Υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

30 ECTS

Β' Εξάμηνο

Τύπος μαθήματος

Μαθήματα

ECTS

ΚΩΔ

Υ

Ψυχολογία της άσκησης

7

ΜΒ 01

Υ

Εργοσπιρομετρία I

8

ΜΒ 02

Υ

Διατροφή και μεταβολισμός

7

ΜΒ 03

Υ

Εργοσπιρομετρία II και αναπνευστική φυσικοθεραπεία

8

ΜΒ 04

 

Υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

30 ECTS

Γ' Εξάμηνο

Τύπος μαθήματος

Μαθήματα

ECTS

ΚΩΔ

Υ

Καρδιο-αναπνευστική Αποκατάσταση

7

ΜΓ 01

Υ

Μυοσκελετικό και Αποκατάσταση

7

ΜΓ 02

Υ

Πρακτική Άσκηση

8

ΠΑ

Ε

Ανοσολογικά – Μεταβολικά νοσήματα και Αποκατάσταση

8

ΜΕΠ 01

Ε

Ερευνητική Εργασία

8

ΕΕ

Ε

Τεκμηριωμένη Μελέτη Περίπτωσης (case study)

8

ΤΜΠ

 

Υποχρεωτικά 3 (τρία), Επιλογής 1 (ένα)

30 ECTS

1ο Εξάμηνο:

4 (τέσσερα) Μαθήματα

30 ECTS

2ο Εξάμηνο:

4 (τέσσερα) Μαθήματα

30 ECTS

3ο Εξάμηνο:

3 (τρία) Υποχρεωτικά Μαθήματα και

1 (ένα ) Επιλογής

30 ECTS

 

ΣΥΝΟΛΟ:

90ECTS