• **ΝΕΟ** ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ακ. έτος 2020-2021

    Αιτήσεις από 18.05.2020 έως 28.09.2020 (Παράταση)...

  • Υποψήφιοι

    Κάθε χρόνο θα μπορούν να παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γενετική του Ανθρώπου - Γενετική Συμβουλευτική» φοιτητές...

  • Οργάνωση Σπουδών

    Το ΠΜΣ στη Γενετική του Ανθρώπου περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, παρακολούθηση εργαστηριακών μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας...