ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Εργαστήριο Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής
Γραφείο Καθηγήτριας Ασπασίας Τσέζου

Τηλ #1: 2410 68 5593
Τηλ #2: 2413 50 2557
Email: pms-genetiki@med.uth.gr