Αγαπητοί/τές φοιτητές/τριες,

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023, διαδικτυακά μέσω ms-teams.
Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε να αποστείλετε στη γραμματεία την τελική μορφή της εργασίας σας (σε word)  μέχρι τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023 προκειμένου να περάσει από το σύστημα λογοκλοπής και να έχετε χρόνο να προβείτε σε διορθώσεις εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από το ποσοστό που θα προκύψει.
Οι τριμελής επιτροπές θα συσταθούν μετά τη 2η Ιανουαρίου και αφού υποβάλλουν όλοι οι φοιτητές τις εργασίες τους. Έπειτα θα σας κοινοποιηθούν οι τριμελής επιτροπές από τη γραμματεία.
Οι εργασίες που θα υποβληθούν για υποστήριξη θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αναγράφονται στον οδηγό συγγραφής διπλωματικών εργασιών. Ο οδηγός βρίσκεται αναρτημένος στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ->Μαθήματα->Γ’ Εξάμηνο.

 

Με εκτίμηση,

Κοτσιμπού Σταματία

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευροαποκατάσταση»

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

E-mail: msc.neurorehabilitation@gmail.com