Μία εκδήλωση για τους φροντιστές, την επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό
για την ελπίδα στην περίθαλψη των ανθρώπων με άνοια

Author