Ο Ακαδημαϊκός σύμβουλος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της γενικής πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας.

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι
Σιώκας Βασίλειος bill_s1983@hotmail.com
Τσούρης Ζήσης tsouriszisis@me.com

Ώρα Συνεργασίας
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας κατόπιν συνεννόησης ως εξής:
Σιώκας Βασίλειος κάθε Δευτέρα 14.00-15.00μμ
Τσούρης Ζήσης κάθε Τετάρτη 14.00-15.00μμ