Έγγραφα Αίτησης

Αίτηση Αποδοχής θέσης

Αίτηση για πιστοποιητικό Φοίτησης

Αίτηση απαλλαγής από τέλη φοίτησης 

Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Πάσου

Αίτηση εκπόνησης Διπλωματικής

  

Έντυπα Ορκωμοσίας

Αίτηση Παπύρου

Για αίτηση παπύρου αποστέλλετε στο email της γραμματείας συμπληρωμένο το έντυπο “Γραμμάτιο Παπύρου” μαζί με την απόδειξη κατάθεσης του γραμματίου. 

Αίτηση Διαγραφής από ΠΜΣ

 

Αίτηση Παράτασης – Αναστολής

Έντυπα για την έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος.

https://med.uth.gr/metaptyxiaka-iatriki/meli-synelefsis/

Ιδρυματικό αποθετήριο Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/17712