Επικοινωνία

Δεληζήση Ευτυχία

email: msc.neurorehabilitation@gmail.com 

 *το ΠΜΣ «Νευροαποκατάσταση» εξυπηρετεί τους σπουδαστές του μέσω email