ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Το μεταπτυχιακό αφορά απόφοιτους:
 1. Ιατρικής
 2. Νοσηλευτικής
 3. Φυσικοθεραπείας
 4. Λογοθεραπείας
 5. Εργοθεραπείας
 6. Ψυχολογίας
 7. Ειδικής Αγωγής
 8. Φυσικής Αγωγής
 9. Διαιτολόγοι
 10. Επισκέπτες Υγείας
 11. Κοινωνικοί Λειτουργοί κα

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής (στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
 3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως την ημέρα έναρξης των μαθημάτων.
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 6. Δύο συστατικές επιστολές
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (αν υπάρχουν)
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν)
 9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών
 10. Μία φωτογραφία ταυτότητας

Διαδικασία εισαγωγής στο μεταπτυχιακό:

 1. Εμπρόθεσμη αποστολή Δικαιολογητικών
 2. Αξιολόγηση τυπικών προσόντων των υποψηφίων
 3. Συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή
 4. Κατάταξη και Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (ηλεκτρονικά)
 5. Αποδοχή ή μη της θέσης
 6. Εγγραφή στο πρόγραμμα
 

Διεύθυνση  παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων:  
Πανεπιστημιακό Γενικό  Νοσοκομείο Λάρισας
Γραφεία Διευθυντών 2ος όροφος
Γραφείο 9
Τ.Κ.41110,  Μεζούρλο, Λάρισα
ΥΠΟΨΙΝ: Δεληζήση Ευτυχία

Για την ηλεκτρονική αποστολή: msc.neurorehabilitation@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 2413501020 (καθημερινά 10.00-12.00)