Παράταση Προκήρυξης 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας