ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

 

 

Α5.ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ

ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2022-2023

Γενικά.. 7

Α ΜΕΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. 8

 1. Εισαγωγή – Λίγα λόγια για το ΜΠΣ. 8
 2. Ταυτότητα Μεταπτυχιακού Προγράμματος. 10

Γ. Πρόγραμμα Σπουδών. 12

Δ. Μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΜΣ. 14

Ε. Αναλυτικό πρόγραμμα Διδασκαλίας. 18

ΜΑ01Ανατομία – Εφαρμοσμένη Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία και Νευροαπεικόνιση. 18

ΜΑ02 Κλινική Νευρολογία Και Ψυχιατρική. 21

ΜΑ03 Μεθοδολογία Έρευνας Και Βιοστατιστική Στις Νευροεπιστήμες. 24

ΜΑ04 Βασικές Αρχές Νευροαποκατάστασης. 28

ΜΑ05 Οργάνωση Υπηρεσιών Αποκατάστασης Στις Νευρολογικές Παθήσεις – Ομάδα Αποκατάστασης  30

Β1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ.. 34

ΜΒ5 Μέθοδοι Νευροαποκατάστασης Για Ανάκτηση Ελλειμμάτων. 34

ΜΒ6 Νευροαποκατάσταση: Βασικές Αρχές Και Μέθοδοι 37

ΜΒ7Αποκατάσταση Νευρολογικών Παθήσεων- 39

ΜΒ8 Σύγχρονες Τεχνολογίες στη Νευροαποκατάσταση. 42

Β2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 45

ΜΒ9 Εφαρμογή Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης Σε Πλαίσια Νευροαποκατάστασης. 45

ΜΒ10 Νευροαποκατάσταση  Βασικές Αρχές και μέθοδοι 47

ΜΒ11 Γνωστική Νευροαποκατασταση νευρολογικών και ψυχιατρικών νόσων. 49

ΜΒ12 Γνωστική Νευροαποκατάσταση των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας. 51

Διπλωματική Εργασία.. 53

ΣΤ. ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΘΕΣΜΟΙ 54

Η.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 55

Θ.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΠΜΣ. 56

Β ΜΕΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.. 57

1.1.Κατηγορίες υποψηφίων στο ΠΜΣ. 57

1.2.Προκήρυξη θέσεων. 57

1.3.Δικαιολογητικά. 57

1.4.Διαδικασία επιλογής και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων. 57

1.5.Διαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. 58

1.6.Πίνακας αξιολογικής κατάταξης. 59

1.7.Εισδοχή φοιτητών. 59

1.8.Ενστάσεις. 59

1.9.Αριθμός εισακτέων. 59

2.Εγγραφή Εισαχθέντες Μεταπτυχιακοί φοιτητές(Αντιστοιχεί στο Άρθρο 5 του Εσωτερικού Κανονισμού) 60

2.1.Απόκτηση φοιτητικής ιδιότητας. 60

2.2.Τέλη φοίτησης. 60

2.3.Δωρεάν φοίτηση. 60

2.4.Υποτροφίες. 61

2.5.Φοιτητικά δάνεια.. 61

3.Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και  υλικοτεχνικές Υποδομές. 62

3.1. Χώροι Διδασκαλίας. 62

3.2.Ψηφιακά εργαλεία μέσω της Μηχανοργάνωσης και τoυ κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ.. 62

3.3.Βιβλιοθήκη. 62

3.4.Λοιπές υποστηρικτικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες και Δομές. 63

4.Διδασκαλία- Διδακτικό προσωπικό (αντιστοιχεί στο  Άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού) 64

4.1.Διδάσκοντες και ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 64

5.Καθήκοντα και υποχρεώσεις διδακτικού προσωπικού (αντιστοιχεί στο  Άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού) 65

5.1.Υποχρεώσεις των διδασκόντων. 65

5.2.Αμοιβές για διδασκαλία. 65

6.Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών (Αντιστοιχεί στο Άρθρο 8.Φοίτηση του Εσωτερικού Κανονισμού)  66

6.1.Οργάνωση Σπουδών. 66

6.2.Πρόγραμμα μαθημάτων για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 66

6.3.Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 66

7.Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών (αντιστοιχεί στο άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού) 68

7.1.Δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών. 68

7.2.Διάρκεια φοίτησης. 68

7.3.Παρακολούθηση μαθημάτων. 68

8.Διαγραφή Παράταση Αναστολή. 69

8.1.Διαγραφή Μεταπτυχιακού φοιτητή. 69

8.2.Παράταση Σπουδών. 69

8.3.Αναστολή φοίτησης. 69

8.4.Μερική φοίτηση. 69

8.5.Διεξαγωγή Μαθημάτων. 69

8.6.Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. 70

9.Αξιολόγηση- Εξετάσεις (αντιστοιχεί στο άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού). 71

9.1.Αξιολόγηση. 71

10.Ακαδημαϊκός Σύμβουλος. 71

10.1.Ακαδημαϊκός Σύμβουλος. 71

11.Διπλωματική εργασία (αντιστοιχεί στο άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού). 72

11.1.Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. 72

12.Υπολογισμός βαθμού πτυχίου και προϋποθέσεις. 72

12.1.Οδηγός εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. 73

12.2.Ολοκλήρωση των σπουδών. 73

12.3.Ιδρυματικό αποθετήριο. 73

12.4.Βεβαιώσεις. 73

13.Απόφοιτοι(αντιστοιχεί στο Άρθρο 9 του Εσωτερικού Κανονισμού). 74

13.1.Ερωτηματολόγιο αποφοίτων. 74

13.2.Δίκτυο αποφοίτων. 74

14.Διασφάλιση ποιότητας (Αντιστοιχεί στο άρθρο 10 του εσωτερικού Κανονισμού) 74

14.1.Αξιολόγηση  έλεγχος ποιότητας Προγράμματος. 74

 1. Κώδικας Δεοντολογίας Λογοκλοπή Αριστεία(αντιστοιχεί στο αρθρο 10 του εσωτερικού Κανονισμού) 75

15.1.Πνευματικά δικαιώματα και λογοκλοπή. 75

15.2.Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας – Τριμελής Εσωτερική Υποεπιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας. 75

15.3.Ανάδειξη της αριστείας. 76

Γ ΜΕΡΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 77

Γενικά

Η Θεσσαλία παρουσιάζει μια μακραίωνη και ενδιαφέρουσα σχέση με την Ιστορία της Ιατρικής. Στο Πήλιο σύμφωνα με τη Μυθολογία ζούσε ο Κένταυρος Χείρων που στάθηκε στους ανθρώπους και ως Θεραπευτής. Πιστεύεται ότι ο Ασκληπιός έλκει την καταγωγή του από την Θεσσαλία και για τον λόγο αυτό εγκαθιστά στην Τρίκκη το πρώτο Ασκληπιείο τον 16ο αιώνα π.Χ. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί και αναγνωρισθεί 12 Ασκληπιεία στη Θεσσαλία. Ένα από αυτά βρέθηκε στους Γόνους σε απόσταση μικρότερη των 20 χιλιομέτρων από τη Λάρισα. Κατά τον 40 αιώνα, όταν στη Λάρισα ευημερούσε το βασίλειο των Αλευαδών, εγκαθίσταται ο Ιπποκράτης, ο θεμελιωτής της επιστημονικής παρατήρησης, καταρρίπτοντας τις δοξασίες της αρχαιότητας «περί αρρώστιας» ως “κατάρας” των θεών, εισάγοντας την περιγραφή των συμπτωμάτων, των σημείων και της πορείας της νόσου, περιγράφοντας θεραπευτικές και χειρουργικές παρεμβάσεις στους ασθενείς.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ Το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εδρεύει στη Λάρισα και αναπτύσσει την δραστηριότητά του στην περιοχή της Βιόπολις (Μεζούρλο) της Λάρισας, σε έκταση που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο 5 χιλιόμετρα από το κέντρο προς την νότια είσοδο της πόλης καθώς επίσης και στο κέντρο της πόλης, στο ιδιόκτητο κτίριο της πρώην «Κλινικής Κατσίγρα». Στις νέες (από τον Μάρτιο του 2008) εγκαταστάσεις συνορεύει με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και με εκτάσεις που επίσης έχει παραχωρήσει ο Δήμος.

Δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991. Αποτελεί το πρώτο Τμήμα στην ανάπτυξη της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι αυτόνομο από το 1995 και λειτουργεί στη Λάρισα. Στο Τμήμα Ιατρικής λειτουργεί Προπτυχιακός & Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών & διδακτορικός κύκλος Σπουδών. Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος της Ιατρικής, που περιλαμβάνουν εργαστήρια προκλινικών μαθημάτων, αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο και διοικητικές υπηρεσίες, βρίσκονται στο νέο κτίριο του Τμήματος στη περιοχή Βιόπολις, δίπλα από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΠΓΝΛ) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστη λειτουργική μονάδα του Ιατρικού Τμήματος και στο οποίο τα μέλη ΔΕΠ παρέχουν κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο ενώ διευθύνουν τις Κλινικές και τα Εργαστήρια του Ιατρικού Τμήματος του ΠΘ που είναι εγκατεστημένα εκεί. Εργαστήρια και γραφεία υπάρχουν επίσης και στο κτίριο της ανακαινισμένης πρώην Κλινικής Κατσίγρα, στην πλατεία Ταχυδρομείο.

Α ΜΕΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

A. Εισαγωγή – Λίγα λόγια για το ΜΠΣ

Οι νευρολογικές παθήσεις αποτελούν ένα μεγάλο ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα και μία από τις κύριες αιτίες αναπηρίας για ένα μεγάλο πληθυσμό παγκοσμίως ιδίως σε νεότερες ηλικίες. Επιπλέον, οι νευρολογικές παθήσεις είναι περίπλοκες, παρουσιάζοντας συνήθως πολλαπλές συμπτωματολογίες με αποτέλεσμα να  απαιτείται η συμβολή πολλών ιατρικών ειδικοτήτων στην καθ’ ημέρα πράξη.

Η σωστή διάγνωση, εκτίμηση, και αποκατάσταση που βασίζεται στις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των νευροεπιστημών και των διαφόρων επιστημών Yγείας (νευρολογίας, φυσιατρικής, ψυχιατρικής, νευροψυχολογίας, φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας) επιχειρεί να επιλύσει διάφορα προβλήματα τόσο στην θεραπεία όσο και στην πρόληψη ώστε οι νευρολογικά πάσχοντες να παραμένουν λειτουργικοί στην καθημερινότητά τους. Η σωστή παρακολούθηση και η αποκατάσταση με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, είναι καίριες συνιστώσες αντιμετώπισης των πολυάριθμων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις.

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεσμοθέτησε τη λειτουργία του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευροαποκατάσταση» με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από την  παραπάνω περιγραφή.

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε ιατρούς, νευρολόγους, φυσιάτρους, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες Υγείας, οι οποίοι θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στη νευροαποκατάσταση, αλλά και να αποκτήσουν εμπειρία ορθής και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πολύπλοκων πολλές φορές καταστάσεων σχετιζόμενων με τις νευρολογικές παθήσεις.

Στόχος μας είναι η επιστημονική προσέγγιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του εγκεφάλου και της παραγωγής της ανθρώπινης κίνησης(movement sciences) όσο και της παραγωγής του λόγου και της λεκτικής επικοινωνίας καθώς και η μεταφορά αυτής της γνώσης στην καθημερινή κλινική πράξη μέσω των αρχών της νευροαποκατάστασης. Σημαντικό κομμάτι επίσης, αποτελεί η εξειδικευμένη μελέτη της φυσιολογίας, της παθολογίας και τέλος της αποκατάστασης των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών καθώς και η μεταφορά αυτής της γνώσης στην καθημερινή κλινική πράξη μέσω των αρχών της νευροαποκατάστασης. Θα βοηθήσουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν περισσότερο τις μεθόδους παρέμβασης, να προσεγγίσουν σημαντικά θέματα όπως, ο σχεδιασμός και η παραγωγή της κίνησης, οι αλλαγές που συμβαίνουν στις νευρωνικές συνάψεις μετά από νευρολογική βλάβη καθώς και το ρόλο των υγιών δομών και της πλαστικότητας.  Επίσης, τη σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης και των κατευθυντήριων γραμμών και τις αρχές της νευροαποκατάστασης στις διάφορες νευρολογικές παθήσεις και πώς αυτές τροποποιήθηκαν μετά από καινοτόμες έρευνες στις νευροεπιστήμες.

Η ύλη των μαθημάτων θα μπορεί να μελετηθεί από τις παραδόσεις των διδασκόντων, οι οποίες θα παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του E-Class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιπλέον, άλλο σχετικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί να λειτουργήσει ως βοηθητικό υλικό μελέτης. Υποχρέωση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι με το πέρας του εκάστοτε μαθήματος να κάνουν την αξιολόγηση του μαθήματος και του διδάσκοντα χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική εφαρμογή του ΠΜΣ που θα τους παρέχεται. Η αξιολόγηση αυτή έχει ληφθεί μέριμνα να είναι αυστηρά ανώνυμη. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των αξιολογήσεων παραδίδεται στους διδάσκοντες  με σκοπό την  αυτοβελτίωσή τους.

Καλούμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά τον οδηγό σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που ακολουθεί, προκειμένου να έχουν μια σαφή εικόνα του αντικειμένου και της δομής του. Μπορούμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι από την πλευρά των διδασκόντων θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους. Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί ότι κάθε δημιουργική πρόταση ή υπόδειξη είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτη: θέλουμε και εμείς να γίνουμε καλύτεροι.

Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ανάγκη από τη δημιουργική κριτική σας!

Καλές Σπουδές!

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ

B. Ταυτότητα Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Οργανόγραμμα

Διευθυντής:   Ευθύμιος Δαρδιώτης

Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Αναπληρωτής Διευθυντής: Ευαγγελή Τσιρώνη-Μαλίζου

Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας-Νευροοφθαλμολογίας

Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

(Για θέματα διαχείρισης σε περίπτωση απουσίας του Επιστημονικού Υπευθύνου)

Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.):

Ευθύμιος Δαρδιώτης, Αναπλ.  Καθηγητής  Νευρολογίας(Διευθυντή ΠΜΣ)

Τσιρώνη-Μαλίζου Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας-Νευροοφθαλμολογίας

(Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ)

Λιάκος Παναγιώτης, Καθηγητής, Ιατρικής Βιοχημείας

Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας – Ιστορίας της   Ιατρικής  

Γεωργία Ξηρομερήσιου, Επίκ. Καθηγήτρια Νευρολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης:

Ευθύμιος Δαρδιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας(Διευθυντής ΠΜΣ)

Ευαγγελή Τσιρώνη-Μαλίζου  Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας (Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ)

Λιάκος Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Βιοχημείας Τμήματος Ιατρικής

 

Επιτροπή Δεοντολογίας:

Ευθύμιος Δαρδιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας(Διευθυντής ΠΜΣ)

Γεωργία Ξηρομερήσιου, Επίκ. Καθηγήτρια  Νευρολογίας

Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας – Ιστορίας της Ιατρικής

Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών

Ευθύμιος Δαρδιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας(Διευθυντής ΠΜΣ)

Λιάκος Παναγιώτης, Καθηγητής Ιατρικής Βιοχημείας Τμήματος Ιατρικής

Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας – Ιστορίας της Ιατρικής

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταματία Κοτσιμπού

email: msc.neurorehabilitation@gmail.com

Διάρκεια σπουδών:

1ο-2ο εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση

3ο εξάμηνο: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 60

Διδασκαλία: 9 θεματικές ενότητες (1/ μήνα, διάρκεια 2 ημέρες)

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας: 1 30ects

Τελική εξέταση: Γραπτή, 2 ώρες / εξάμηνο, υποβολή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας (3ο εξάμηνο)

 

 

Γ. Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΠΜΣ «ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), απαιτεί δε τη συμπλήρωση συνολικά 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Α  ΕΞΑΜΗΝΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ,  ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τύπος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες

ΜΑ01

Ανατομία -εφαρμοσμένη Νευροανατομία,  Νευροφυσιολογία και Νευροαπεικόνιση

Υ

5

ΜΑ02

Κλινική νευρολογία και ψυχιατρική

Υ

10

ΜΑ03

Μεθοδολογία έρευνας και βιοστατιστική στις νευροεπιστήμες

Υ

5

ΜΑ04

Βασικές αρχές Νευροαποκατάστασης

Υ

5

MA05

Οργάνωση υπηρεσιών αποκατάστασης στις νευρολογικές παθήσεις – ομάδα αποκατάστασης

Y

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Β1 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

 

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τύπος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες

ΜΒ5

Μέθοδοι νευροαποκατάστασης για ανάκτηση ελλειμμάτων

Υ

4

ΜΒ6

Νευροαποκατάσταση: Βασικές αρχές και μέθοδοι

Υ

9

ΜΒ7

Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων

Υ

9

ΜΒ8

Σύγχρονες τεχνολογίες στη νευροαποκατάσταση

Υ

8

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

 

 

Β2 ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τύπος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες

ΜΒ9

Εφαρμογές νευροψυχολογικής αξιολόγησης σε πλαίσια νευροαποκατάστασης

Υ

7

ΜΒ10

Γνωστική νευροαποκατάσταση:

Βασικές αρχές και μέθοδοι

Υ

9

ΜΒ11

Γνωστική νευροαποκατάσταση νευρολογικών και ψυχιατρικών νόσων

Υ

9

ΜΒ12

Γνωστική νευροαποκατάσταση των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας

Υ

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τύπος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες

ΔΕ

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Υ

30

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Δ. Μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΜΣ

ΓΕΝΙΚΑ

 

Σύμφωνα το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) σχετικά με την περιγραφή των κύκλων σπουδών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση προσόντων 2ουΚύκλου Σπουδών και βρίσκεται στο επίπεδο 7 σύμφωνα με τους περιγραφικούς Δείκτες Επιπέδων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους οι απόφοιτοι:

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να χειρίζονται, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν προγράμματα παρέμβασης ανάλογα με την υποκείμενη νευρολογική νόσο. Θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.

 

ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Να κατανοούν την αλληλεπίδραση μεταξύ του εγκεφάλου και της παραγωγής της ανθρώπινης κίνησης (movement sciences)
 • Να κατανοούν την αλληλεπίδραση μεταξύ του εγκεφάλου και της παραγωγής του λόγου και της λεκτικής επικοινωνίας
 • Να κατανοούν τη φυσιολογία και την παθολογία των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών
 • Να μεταφέρουν τη γνώση στην καθημερινή κλινική πράξη μέσω των αρχών της νευροαποκατάστασης
 • Να κατανοούν το ρόλο των διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου στο σχεδιασμό και την παραγωγή της κίνησης, και των αλλαγές που συμβαίνουν στις νευρωνικές συνάψεις μετά από νευρολογική βλάβη
 • Να εξοικειωθούν με το ρόλο των υγιών δομών και της πλαστικότητας, τη σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης και των κατευθυντήριων γραμμών καθώς και τις αρχές της νευροαποκατάστασης στις διάφορες νευρολογικές παθήσεις και πώς αυτές τροποποιήθηκαν μετά από καινοτόμες έρευνες στις νευροεπιστήμες.

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Να είναι σε θέση να αναπτύσσουν τεχνικές και μεθοδολογίες προσέγγισης των ατόμων με κινητικά προβλήματα με στόχο την αντιμετώπιση απειλητικών και δυσάρεστων για την ζωή καταστάσεων.
 • Να μπορούν να διατυπώνουν σύγχρονες απόψεις για την επίδραση της κίνησης στην υγεία, όπως αυτά περιγράφονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
 • Να είναι σε θέση να αναπτύσσουν τεχνικές και μεθοδολογίες προσέγγισης των ατόμων με διαταραχές του λόγου και των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής τους
 • Να έχουν αποκτήσει εξειδίκευση και δεξιότητες υψηλού επιπέδου ώστε να μπορούν να τις εφαρμόσουν επιτυχώς σε διάφορα επαγγελματικά περιβάλλοντα.
 • Να είναι σε θέση να προάγουν και να  αναπτύσσουν ποιοτική έρευνα στις επιστήμες της Υγείας.
 • Να έχουν αποκτήσει μαθησιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν μπορούν να συνεχίσουν μτις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με αυτοδύναμο και αυτόνομο τρόπο.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Nα μπορούν να χειρίζονται, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν προγράμματα παρέμβασης ανάλογα με την υποκείμενη νευρολογική νόσο
 • Nα μπορούν να πραγματοποιούν βιβλιογραφική αναζήτηση, συγγραφή, παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση των νεότερων εξελίξεων στον τομέα της νευροαποκατάστασης και των νευρολογικών παθήσεων
 • Nα μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό προγραμμάτων νευροαποκατάστασης είτε νευροαποκατάστασης με εξειδίκευση στη γνωστική νευροαποκατάσταση

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ

 

 1. Ανατομία-εφαρμοσμένη Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία και Νευροαπεικόνιση
  • Eξοικείωση με τις βασικές αρχές των Νευροεπιστημών σε επίπεδο νευρικού κυττάρου,νευρωνικών κυκλωμάτων, πρωτεϊνικών και μοριακών μηχανισμών.
  • Κατανόηση των νευροφυσιολογικών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία τουνευρικού συστήματος ώστε να μπορεί να κατανοηθεί στα επόμενα μαθήματα ηπαθοφυσιολογία των νευρολογικών νοσημάτων
  • Περιγραφή των ευρημάτων απεικονιστικών και νευροφυσιολογικών τεχνικών
 2. Κλινική νευρολογία και ψυχιατρική
  • Εξοικείωση με τα κυριότερα νευρολογικά – ψυχιατρικά νοσήματα (αγγειακές παθήσεις εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού, εγκεφαλική παράλυση, πολλαπλή σκλήρυνση, αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες, κινητικές διαταραχές –νοσήματα του εξωπυραμιδικού συστήματος, γενετικά νευρολογικά νοσήματα, διαταραχές της νευρομυικής σύναψης–μυασθένεια και άλλα μυασθενικά σύνδρομα, άνοιες, επιληψία, μυοπάθειες, μυοσίτιδες, όγκοι ΚΝΣ, διαταραχές του ΠΝΣ, υδροκεφαλία, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάθλιψη, διπολικές διαταραχές, σχιζοφρένεια, αγχώδεις διαταραχές)
  • Αιτιοπαθογένεια, κλινική συμπτωματολογία, μορφές, πορεία, διάγνωση, θεραπείες των κυριότερων νευρολογικών και ψυχαιτρικών νοσημάτων
  • Ανακύπτουσα αναπηρία (disability) (κινητική, γνωστική, ψυχιατρική) από τα ανωτέρω νοσήματα, περιγραφή, τρόποι μέτρησης αναπηρίας, θεραπευτικές παρεμβάσεις, φαρμακευτικές, μη-φαρμακευτικές
 3. Μεθοδολογία έρευνας και βιοστατιστική στις νευροεπιστήμες
  • Κατανόηση της αρθρογραφίας με κεντρικό θέμα τις νευροεπιστήμες.ώστε να αναγνωρίζουν το σχεδιασμό μίας μελέτης και τις κύριες στατιστικές μεθοδολογίες.
  • Αξιολόγηση της διαφάνειαςτης παρουσίασης της αρθρογραφίας σχετικής με τις νευροεπιστήμες χρησιμοποιώντας έγκυρα κριτήρια.
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή (μεθοδολογία και στατιστική) απλώ μελςτών.
 4. Βασικές αρχές Νευροαποκατάστασης
  • Περιγραφή των βασικών αρχών Νευροαποκατάστασης
  • Αναφορά στα κυριότερα χαρακτηριστικά που διέπουν τις αρχές Νευροαποκατάστασης
  • Παρουσίαση νεότερων δεδομένων σχετικά με την Νευροαποκατάσταση-Παρουσίαση περιστατικών-παραδειγμάτων
 5. Οργάνωση υπηρεσιών αποκατάστασης στις νευρολογικές παθήσεις – ομάδα αποκατάστασης
  • Εξοικείωση με το βασικό πλαίσιο της αποκατάστασης στις νευρολογικές παθήσεις
  • Κατανόηση της σημαντικότητας της εξατομίκευσης ανάλογα με την πάθηση
  • Παρουσίαση κατάρτισης προγράμματος αποκατάστασης και σχηματισμός ομάδας
  • Κατανόηση του ρόλου της ομάδας
 6. Μέθοδοι νευροαποκατάστασης για ανάκτηση ελλειμμάτων
  • Παρουσίαση των μεθόδων νευροαποκατάστασης
  • Κατανόηση επιλογής κατάλληλων μεθόδων ανάλογα με το έλλειμα
  • Κλινικά παραδείγματα
 7. Νευροαποκατάσταση: Βασικές αρχές και μέθοδοι
  • Εξοικείωση με βασικές αρχές και μέθοδοι νευροαποκατάστασης
  • Κατανόηση βασικής μεθοδολογίας νευροαποκατάστασης
  • Αναφορά ενδείξεων νευροαποκατάστασης
 8. Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων
  • Κατανόηση εφαρμογής νευροαποκατάστασης σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις
  • Αξιολόγηση της έκβασης της νευροαποκατάστασης-Συνδυασμένη μεθοδολογία
  • Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων
 9. Σύγχρονες τεχνολογίες στη νευροαποκατάσταση
  • Κατανόηση σύγχρονων τεχνολογιών στη νευροαποκατάσταση
  • Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στη νευροαποκατάσταση
  • Αναφορά ενδείξεων-πλεονεκτημάτωνσύγχρονων τεχνολογιών στη νευροαποκατάσταση
 10. Εφαρμογές νευροψυχολογικής αξιολόγησης σε πλαίσια νευροαποκατάστασης
  • Παρουσίαση των εφαρμογών νευροψυχολογικής αξιολόγησης σε πλαίσια νευροαποκατάστασης
  • Κατανόηση επιλογής κατάλληλων μεθόδων των εφαρμογών νευροψυχολογικής αξιολόγησης σε πλαίσια νευροαποκατάστασης ανάλογα με το έλλειμα
  • Κλινικά παραδείγματα
 11. Γνωστική νευροαποκατάσταση: Βασικές αρχές και μέθοδοι
  • Εξοικείωση με βασικές αρχές και μέθοδοι γνωστικής νευροαποκατάστασης
  • Κατανόηση βασικής μεθοδολογίας γνωστικής νευροαποκατάστασης
  • Αναφορά ενδείξεων γνωστική νευροαποκατάστασης
 12. Γνωστική νευροαποκατάσταση νευρολογικών και ψυχιατρικών νόσων
  • Κατανόηση εφαρμογής γνωστικής νευροαποκατάστασης νευρολογικών και ψυχιατρικών νόσων
  • Αξιολόγηση της έκβασης της γνωστικής νευροαποκατάστασης νευρολογικών και ψυχιατρικών νόσων-Συνδυασμένη μεθοδολογία
  • Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων
 13. Γνωστική νευροαποκατάσταση των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας
  • Κατανόηση εφαρμογής γνωστικής νευροαποκατάστασης των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας
  • Αξιολόγηση της έκβασης της γνωστικήςνευροαποκατάστασης των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας-Συνδυασμένη μεθοδολογία
  • Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων

Ε. Αναλυτικό πρόγραμμα Διδασκαλίας

ΜΑ01Ανατομία – Εφαρμοσμένη Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία και Νευροαπεικόνιση

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ           Ανατομία-εφαρμοσμένη Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία και Νευροαπεικόνιση

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                18 ώρες (2 ημέρες)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ          5

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση :

 1. Να περιγράφει, να αναγνωρίζει, και να συνδυάζει τις βασικές αρχές των Νευροπεπιστημών σε επίπεδο νευρικού κυττάρου νευρωνικών κυκλωμάτων πρωτεϊνικών και μοριακών μηχανισμών
 2. Να διακρίνει, να εκτιμά, και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τους νευροφυσιολογικούς μηχανισμούς που διέπουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και τη παθοφυσιολογία των νευρολογικών νοσημάτων, ώστε να μπορεί να ταξινομήσει και να συνδυάσει αυτή τη γνώση στα επόμενα μαθήματα με σκοπό την αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων
 3. Να είναι σε θέση να περιγράψει, να εκτιμήσει και να αξιολογήσει τα ευρήματα απεικονιστικών και νευροφυσιολογικών τεχνικών
 4. Να μπορεί να διαχειρίζεται, να μετασχηματίζει, να συνθέτει και να εφαρμόζει τα δεδομένα ανατομίας, εφαρμοσμένη νευροανατομίας, νευροφυσιολογίας και νευροαπεικόνισης.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγικές πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
 2. Νευρικό σύστημα, ανατομικές και λειτουργικές υπομνήσεις
 3. Νευρικά κύτταρα, δομή και λειτουργία
 4. Ιοντικοί δίαυλοι
 5. Δυναμικό Μεμβράνης και παθητικές ηλεκτρικές ιδιότητες του νευρώνα
 6. Δυναμικό Ενέργειας,(συναπτικά / μετασυναπτικά δυναμικά, δυναμικά υποδοχέων)
 7. Συναπτική διαβίβαση, συναπτικοί υποδοχείς
 8. Συναπτική διαβίβαση- δεύτεροι αγγελιοφόροι
 9. Νευροφαρμακολογία – Μηχανισμοί δράσης των Φαρμάκων στο ΚΝΣ & Νευροαποκατάσταση
 10. Λειτουργική οργάνωση της κίνησης (φλοιός, πυραμιδικό, εξωπυραμιδικό, παρεγκεφαλίδα, αντανακλαστικά), σχεδιασμός, εκτέλεση, μάθηση, πλαστικότητα
 11. Κατάποση, φώνηση (5’)
 12. Σωματοαισθητικός μηχανισμός, οδός του πόνου, ιδιοδεκτικότητας
 13. Όραση
 14. Ακοή, Αιθουσαία λειτουργία
 15. Χημικές αισθήσεις: γεύση, όσφρηση
 16. Αυτόνομο νευρικό σύστημα, λειτουργία της κύστης
 17. Κιρκάρδιος ρυθμός, ύπνος, επίπεδο συνείδησης
 18. Βρεγματικοί λοβοί
 19. Νευροαπεικόνιση
 20. Νευροφυσιολογικός έλεγχος, νευροϋπερηχογραφία
 • ηλεκτρομυογράφημα, ηλεκτρονευρογράφημα
 • προκλητά δυναμικά (οπτικά, ακουστικά, σωματοαισθητικά, γνωσιακά)
 • μαγνητικός ερεθισμός
 • νευροϋπερηχογραφία
 1. Πυρηνική απεικόνιση Νευρολογικών παθήσεων (SPECT, datsan, PET)
 2. Κροταφικοί λοβοί
 3. Μετωπιαίοι λοβοί
 4. Ινιακοί λοβοί
 5. Συναίσθημα και κοινωνικός εγκέφαλος
 6. Χωρική συμπεριφορά
 7. Προσοχή και συνείδηση
 8. Ανάπτυξη και γήρανση των νευρώνων
  • Ανάπτυξη νευρωνικών δικτύων και λειτουργικών κέντρων στο εγκέφαλο και την παρεγκεφαλίδα – Ανάπτυξη δενδριτικών πεδίων. Συναπτογένεση
  • Νευροεκφυλιστικές διεργασίες και τα εξ αυτών προερχόμενα νοσήματα.
  • Νευρωνική πλαστικότητα – Ο ρόλος της νευρολογίας και των αρχέγονων αδιαφοροποιήτων νευρικών κυττάρων στην αποκατάσταση των νευρωνικών δικτύων – Κλινικές εφαρμογές
 9. Εισαγωγικές πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
 10. Νευρικό σύστημα, ανατομικές και λειτουργικές υπομνήσεις
 11. Νευρικά κύτταρα, δομή και λειτουργία
 12. Ιοντικοί δίαυλοι
 13. Δυναμικό Μεμβράνης και παθητικές ηλεκτρικές ιδιότητες του νευρώνα
 14. Δυναμικό Ενέργειας,(συναπτικά / μετασυναπτικά δυναμικά, δυναμικά υποδοχέων)
 15. Συναπτική διαβίβαση, συναπτικοί υποδοχείς
 16. Συναπτική διαβίβαση- δεύτεροι αγγελιοφόροι
 17. Νευροφαρμακολογία – Μηχανισμοί δράσης των Φαρμάκων στο ΚΝΣ & Νευροαποκατάσταση
 18. Λειτουργική οργάνωση της κίνησης (φλοιός, πυραμιδικό, εξωπυραμιδικό, παρεγκεφαλίδα, αντανακλαστικά), σχεδιασμός, εκτέλεση, μάθηση, πλαστικότητα
 19. Κατάποση, φώνηση (5’)
 20. Σωματοαισθητικός μηχανισμός, οδός του πόνου, ιδιοδεκτικότητας
 21. Όραση
 22. Ακοή, Αιθουσαία λειτουργία
 23. Χημικές αισθήσεις: γεύση, όσφρηση
 24. Αυτόνομο νευρικό σύστημα, λειτουργία της κύστης
 25. Κιρκάρδιος ρυθμός, ύπνος, επίπεδο συνείδησης
 26. Βρεγματικοί λοβοί
 27. Νευροαπεικόνιση
 28. Νευροφυσιολογικός έλεγχος, νευροϋπερηχογραφία
 • ηλεκτρομυογράφημα, ηλεκτρονευρογράφημα
 • προκλητά δυναμικά (οπτικά, ακουστικά, σωματοαισθητικά, γνωσιακά)
 • μαγνητικός ερεθισμός
 • νευροϋπερηχογραφία
 1. Πυρηνική απεικόνιση Νευρολογικών παθήσεων (SPECT, datsan, PET)
 2. Κροταφικοί λοβοί
 3. Μετωπιαίοι λοβοί
 4. Ινιακοί λοβοί
 5. Συναίσθημα και κοινωνικός εγκέφαλος
 6. Χωρική συμπεριφορά
 7. Προσοχή και συνείδηση
 8. Ανάπτυξη και γήρανση των νευρώνων
  • Ανάπτυξη νευρωνικών δικτύων και λειτουργικών κέντρων στο εγκέφαλο και την παρεγκεφαλίδα – Ανάπτυξη δενδριτικών πεδίων. Συναπτογένεση
  • Νευροεκφυλιστικές διεργασίες και τα εξ αυτών προερχόμενα νοσήματα.
  • Νευρωνική πλαστικότητα – Ο ρόλος της νευρολογίας και των αρχέγονων αδιαφοροποιήτων νευρικών κυττάρων στην αποκατάσταση των νευρωνικών δικτύων – Κλινικές εφαρμογές

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις.(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σύντομης απάντησης).Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη, είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Υλικό Παρουσιάσεων του ΠΜΣ Προτεινόμενα από τους διδάσκοντες άρθρα ανασκόπησης. Συναφή επιστημονικά περιοδικά-Neurology-Human Brain Mapping-Frontiers in Neuroanatomy-Clinical Neurophysiology-Neuroimage

ΜΑ02 Κλινική Νευρολογία Και Ψυχιατρική

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                       Κλινική Νευρολογία και Ψυχιατρική

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                            10,30 ώρες (2 ημέρες

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                      10

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση :

 1. Nα εξοικειωθεί με τη παθογένεια και σημειολογία-συμπτωματολογία -φαινομενολογία διαφόρων νευρολογικών νοσημάτων
 2. Να εξοικειωθεί με την παθογένεια και φαινομενολογία διαφόρων ψυχιατρικών νοσημάτων
 3. Να κατανοήσει τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σήμερα στα εν λόγω νοσήματα
 4. Να αναγνωρίζει τα ειδικά γνωστικά ελλείματα που χαρακτηρίζουν πολλές από αυτές τις διαταραχές
 5. Να είναι σε θέση να αναφέρει τις μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Αγγειακές παθήσεις εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού. Γνωστικά και κινητικά ελλείμματα
 2. Εγκεφαλική παράλυση, μηνιγγομυελοκήλη, συγγενείς παθήσεις
 3. Νοσήματα της παρεγκεφαλίδας. Γνωστικά και κινητικά ελλείμματα
 4. Κινητικές διαταραχές, σημειολογία, συμπτωματολογία, Νόσος Parkinson, άτυπα εξωπυραμιδικά σύνδρομα, χορεία Huntington. Γνωστικά και κινητικά ελλείμματα
 5. Νευροπάθειες, Μυοπάθειες – Μυοσίτιδες. Γνωστικά και κινητικά ελλείμματα
 6. Άνοιες. Γνωστικά και κινητικά ελλείμματα
 7. Πολλαπλή σκλήρυνση και άλλα απομυελινωτικά νοσήματα. Γνωστικά και κινητικά ελλείμματα
 8. Νοσήματα του κινητικού νευρώνα. Γνωστικά και κινητικά ελλείμματα
 9. Επιληψία. Γνωστικά και κινητικά ελλείμματα
 10. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις νωτιαίου μυελού
 11. Παθήσεις της Σπονδυλικής στήλης  -διαταραχές των μεσοσπονδυλίων δίσκων
 12. Παθήσεις των οφθαλμών σε νευρολογικά νοσήματα
 13. Νευροαναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσματος
 14. Κλινική Ψυχιατρική – συμπτωματολογία
 15. Κατάθλιψη – Διπολικές διαταραχές
 16. Αγχώδεις διαταραχές (κοινωνική φοβία, ειδική φοβία, διαταραχή πανικού, Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, διαταραχή γενικευμένου άγχους, μετατραυματική διαταραχή άγχους
 17. Σχιζοφρένεια

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις.(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σύντομης απάντησης).Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:Υλικό Παρουσιάσεων του ΠΜΣ Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Διαδικτυακοί τόποι

https://www.mayoclinic.org/

https://my.clevelandclinic.org/

https://journals.lww.com/continuum/pages/default.aspx

Άρθρα Ενδεικτικά παραθέτονται :

 1. Franceschi C, Garagnani P, Morsiani C, Conte M, Santoro A, Grignolio A, Monti D, Capri M and Salvioli S (2018) The Continuum of Aging and Age-Related Diseases: Common Mechanisms but Different Rates. Front. Med. 5:61. doi: 10.3389/fmed.2018.0006
 2. δικτυακό τόπο Neuroanatomy online (nba.uth.tmc.edu/neuroanatomy)
 3. Ellis-Smith, C., Evans, C. J., Bone, A. E., Henson, L. A., Dzingina, M., Kane, P. M., … & Daveson, B. A. (2016). Measures to assess commonly experienced symptoms for people with dementia in long-term care settings: a systematic review. BMC medicine, 14(1), 1-12.
 4. Ngo, J., & Holroyd-Leduc, J. M. (2014). Systematic review of recent dementia practice guidelines. Age and ageing, 44(1), 25-33.
 5. https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers
 6. Recent Insights on Prevalence and Corelations of Hypoactive Delirium (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4546955/pdf/BN2015-416792.pdf)
 7. Delirium in Older Persons: Advances in Diagnosis and Treatment (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5717753/pdf/nihms922425.pdf)
 8. med.stanford.edu/parkinsons/symptoms-PD.html
 9. Chimirri S, Aiello R, Mazzitello C, Mumoli L, Palleria C, Altomonte M, Citraro R, De Sarro G. Vertigo/dizziness as a Drugs’ adverse reaction. J Pharmacol Pharmacother. 2013 Dec;4(Suppl 1):S104-9. doi: 10.4103/0976-500X.120969. PMID: 24347974; PMCID: PMC3853661.
 10. Papadopoulos, F. C., Petridou, E., Argyropoulou, S., Kontaxakis, V., Dessypris, N., Anastasiou, A., … & Lyketsos, C (2005). Prevalence and correlates of depression in late life: a population based study from a rural Greek town. International Journal of Geriatric Psychiatry, 20(4), 350-7.

ΜΑ03 Μεθοδολογία Έρευνας Και Βιοστατιστική Στις Νευροεπιστήμες

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Μεθοδολογία έρευνας και βιοστατιστική στις νευροεπιστήμες

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                        14 ώρες(2 ημέρες)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  5

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στόχοι Μαθήματος Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η ανάλυση των βασικών αρχών της μεθοδολογίας έρευνας με προσαρμογή στις νευροεπιστήμες
 • Η ανάλυση των βασικών αρχών της βιοστατιστικής με παραδείγματα από τις νευροεπιστήμες
 • Η επίδειξη ενός συστήματος βιοστατιστικής ανάλυσης με παραδείγματα από τις νευροεπιστήμες
 • Η ανάλυση των βασικών αρχών της επιδημιολογίας με προσαρμογή στις νευροεπιστήμες
 • Η παρουσίαση των βασικών αρχών της βιοπληροφόρησης στις νευροεπιστήμες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν την αρθρογραφία με κεντρικό θέμα τις νευροεπιστήμες. Πιο συγκεκριμένα θα αναγνωρίζουν το σχεδιασμό της μελέτης και τις στατιστικές δοκιμασίες.
 • Αξιολογούν την διαφάνεια παρουσίασης την αρθρογραφίας με κεντρικό θέμα τις νευροεπιστήμες χρησιμοποιώντας έγκυρα κριτήρια.
 • Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν απλές μελέτες.
 • Να δημοσιεύουν τα ευρήματά τους σε έγκυρα περιοδικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίληψη: Η νευροαποκατάσταση αποτελεί ένα επιστημονικό πεδίο με ευρύ αντικείμενο, ραγδαία εξέλιξη και πληθώρα επιστημονικής πληροφορίας. Ο σύγχρονος νευροεπιστήμονας της αποκατάστασης πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί την τρέχουσα αρθρογραφία και να δημοσιεύει την εμπειρία του.  Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με την έρευνα, τόσο από την πλευρά του αναγνώστη, όσο και από την σκοπιά του ερευνητή.

Περιγραφική στατιστική 

Βασικοί στατιστικοί όροι

Πληθυσμός, δείγμα, μεταβλητή, παρατήρηση

Διάκριση μεταβλητών (ποιοτικές και ποσοτικές, παραδείγματα)

Γραφικές μέθοδοι περιγραφής δεδομένων (ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα, ιστόγραμμα-καμπύλη συχνοτήτων και κοιλότητα, θηκόγραμμα, διάγραμμα συσχέτισης, κ.α.)

Περιγραφικά μέτρα κεντρικής τάσης και μεταβλητότητας (παραδείγματα)

Κανονική κατανομή (και λόγοι σπουδαιότητας)

Κεντρικό οριακό θεώρημα

Διαστήματα εμπιστοσύνης

Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων (t-test) 

Η έννοια της στατιστικής δοκιμασίας

Η δοκιμασία του Student t-test

Διάστημα αξιοπιστίας

Σχέση μεταξύ διαστήματος αξιοπιστίας και στατιστικής σημαντικότητας

Προϋποθέσεις εφαρμογής της δοκιμασίας t-test

Η δοκιμασία t-test για παρατηρήσεις κατά ζεύγη (προϋποθέσεις εφαρμογής της δοκιμασίας)

Ζ-τεστ για ένα ποσοστό, για σύγκριση ποσοστών

Σφάλμα τύπου Ι και σφάλμα τύπου ΙΙ, μέγεθος δείγματος

Πολλαπλές συγκρίσεις

Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων (x2):  

Η δοκιμασία x2 ως κριτήριο συσχέτισης ποιοτικών χαρακτηριστικών

O τετράπτυχος πίνακας

ΟR and 95%CI (διαφορά με RR)

H δοκιμασία x2 ως κριτήριο της διαφοράς δύο αναλογιών (ποσοστών)

H δοκιμασία x2 για σύγκριση ποιοτικών παρατηρήσεων κατά ζεύγη (McNemar) 

Πλασματικές συσχετίσεις και διαστρωμάτωση

Μέγεθος δείγματος

Πολλαπλές συγκρίσεις 

Ανάλυση διακύμανσης

Ανάλυση διακύμανσης προς έναν παράγοντα

Ανάλυση διακύμανσης προς δύο ή περισσότερους παράγοντες 

Ανάλυση διακύμανσης προς δύο ή περισσότερους παράγοντες με αλληλεπίδραση

Πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης

Σχέση μεταξύ ποσοτικών χαρακτηριστικών, συσχέτιση (Correlation).

Σχέση μεταξύ ποσοτικών χαρακτηριστικών, συσχέτιση (Correlation)

Η έννοια της στατιστικής συσχέτισης και της στατιστικής εξάρτησης (παλινδρόμησης)

Το διάγραμμα συσχέτισης (ή εξάρτησης) δύο ποσοτικών χαρακτηριστικών

Η παραμετρική μέθοδος διερεύνησης της στατιστικής εξάρτησης

Η εξίσωση ευθύγραμμης εξάρτησης και ο συντελεστής (Pearson)

Στατιστικές προϋποθέσεις εφαρμογής της πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης (περιληπτικά)

Χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης: πρόβλεψη ή ερμηνεία

Λογιστική Παλινδρόμηση και Ανάλυση επιβίωσης

Λογιστική παλινδρόμηση με δίτομη έκβαση

Λογιστική παλινδρόμηση με >2 εκβάσεις

Ανάλυση επιβίωσης (survival analysis)

Eκτιμητές Kaplan-Meier (Log-rank test)

Cox Regression

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μη παραμετρικών δοκιμασιών, οι κυριότερες μη παραμετρικές δοκιμασίες σειράς (Wilcoxon test, Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis test, ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης σειράς του Spearman) 

Diagnostic tests – metrics

ROC curve

Συστηματικές Ανασκοπήσεις και Μετά-αναλύσεις

Pooling data

Dealing with heterogeneity

Publication bias

Do-s and don’t-s

How to structure a systematic review or meta-analysis

Neurogenetics

Important definitions

Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE)

Genetic Models

Statistical Analysis

Επιδημιολογία

Χρησιμότητα

Περιγραφικές έννοιες

Αναλυτική Επιδημιολογία

Σχεδιασμοί μελετών

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Τύποι σφαλμάτων

Συγχυτικοί παράγοντες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης).Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

-G.M. Clarke and D. Cooke (1983) A Basic Course in Statistics. Edward Arnold, London 

-Τριχόπουλος, Α. Τζώνου & Κ. Κατσουγιάννη (2000) Βιοστατιστική. Παρισιάνος, Αθήνα.

-D.G. Altman (1991) Practical Statistics for Medical Research. Chapman & Hall, London.

-Στατιστική: Θεωρία – Εφαρμογές – Παραδείγματα στην R   Συλλογικό έργο: Φ. Κολυβά,       Ευθυμία Μπόρα-Σέντα, Χαράλαμπος Μπράτσας Εκδόσεις Ζήτη 2017960-456-511-7

-Biostatistics: A foundation for analysis in the health sciences         Wayne W. Daniel, Chad L. Cross            Wiley 2018      978-1-119-49657-1

ΜΑ04 Βασικές Αρχές Νευροαποκατάστασης

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                                   Βασικές  Αρχές Νευροαποκατάστασης

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                                        15 ώρες (2 ημέρες)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                                  5

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τις βασικές αρχές της Νευροαποκατάστασης
 • Αξιοποιεί τις γνώσεις του ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει πρώιμες χειρουργικές ενδείξεις και αντενδείξεις
 • Αναγνωρίζει την αξία της χρήσης θεραπευτικών ουσιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Βασικές Αρχές Νευροαποκατάστασης -Ι
 2. Βασικές Αρχές Νευροαποκατάστασης -II
 3. Ο ρόλος των ανώτερων λειτουργιών στην ανάπτυξη του λόγου και της επικοινωνίας
 4. Το θεωρητικό πρότυπο του Α.Ρ. Λουρία και οι προεκτάσεις του για την νευροψυχολογική και κινητική Νευροαποκατάσταση
 5. Μετατρέποντας την χειρουργική αντένδειξη σε ένδειξη: Η συμβολή της νευροψυχολογικής αποκατάστασης σε ασθενείς με φαρμακοανθεκτική εστιακή επιληψία (μελέτη περιστατικού)
 6. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στην παιδική ηλικία. Αποκατάσταση και Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις.
 7. Νευροαναπτυξιακές διαταραχές και προγράμματα αποκατάστασης
 8. Ιατρική βασισμένη στις ενδείξεις και οι εφαρμογές της στη γνωστική νευροαποκατάσταση
 9. Παρουσίαση μονήρους περιστατικού (παιδονευροψυχολογία)
 10. Θεραπευτική χρήση αλλαντοτοξίνης στα παιδιά (ενδιαφέρει τους θεραπευτές και έχει σημαντικό ρόλο στη νευροαποκατάσταση)  & Τροποποίηση συνεργικών κινήσεων με έγχυση αλλαντοτοξίνης σε “μύες κλειδιά”

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Μια διάλεξη πραγματοποιείται στην Αγγλική. Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σύντομης απάντησης).Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΑΛΕΞΑΝΤΡ Ρ. ΛΟΥΡΙΑ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, Εκδόσεις Καστανιώτη 1999. (κεφάλαια 1 & 2)

Mikadze, Y. V., Ardila, A., & Akhutina, T. V. (2019). AR Luria’s approach to neuropsychological assessment and rehabilitation. Archives of Clinical Neuropsychology, 34(6), 795-802.

Yulia, S., & Luis, Q. (2018). Luria’s syndrome analysis for neuropsychological assessment and rehabilitation. Psychology in Russia: State of the art, 11(2), 81-99.

Κλινική Παιδονευροψυχολογία. Εκδόσεις Gotsis 2012. (Κεφάλαια 5.1,  5.2  & 7)

ΜΑ05 Οργάνωση Υπηρεσιών Αποκατάστασης Στις Νευρολογικές Παθήσεις – Ομάδα Αποκατάστασης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                       Οργάνωση υπηρεσιών αποκατάστασης στις νευρολογικές παθήσεις – ομάδα αποκατάστασης

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                            11,30 ώρες (2 ημέρες)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                      5

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 1. γνωρίζει τις έννοιες της Αποκατάστασης, της λειτουργικότητας και της αναπηρίας και τις δομές που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης.
 2. κατανοεί τη σύσταση, τους ρόλους και τις κύριες παρεμβάσεις των μελών της Αποκατάστασης
 3. να γνωρίζει τη νέα τεχνολογία της αποκατάστασης και της ρομποτικής τεχνολογίας και τον τρόπο λειτουργίας και τις παρεμβάσεις της ομάδας Αποκατάστασης που σχετίζονται με αυτήν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Το πολυδιάστατο των νευρολογικών παθήσεων. Αποκατάσταση σε ασθενείς με Νευρολογικές παθήσεις. Το γενικό πλαίσιο
 2. Κλινική και λειτουργική εκτίμηση ασθενών – κατάρτιση προγράμματος αποκατάστασης
 3. Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην ομάδα αποκατάστασης
 4. Ο ρόλος του διαιτολόγου στην ομάδα αποκατάστασης 
 5. Ο ρόλος του εργοθεραπευτή στην ομάδα αποκατάστασης 
 6. Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στην ομάδα αποκατάστασης 
 7. Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου και  Κλινικού Νευροψυχολόγου στην ομάδα
  αποκατάστασης
 8. Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στην ομάδα αποκατάστασης 
 9. Κόπωση και διαταραχές ισορροπίας. Αιτίες και αντιμετώπιση
 10. Επιλογή ορθώσεων και βοηθημάτων σε νευρολογικούς ασθενείς
 11. Αντιμετώπιση της σπαστικότητας σύμφωνα με τις αρχές της νευροαποκατάστασης
 12. Πλαστικότητα του εγκεφάλου, Φυσιολογική «μαθησιακή» διαδικασία και αντίδραση στην εγκεφαλική βλάβη
 13. Νευρογενείς διαταραχές ούρησης
 14. Νέες τεχνικές αποκατάστασης σε ασθενή με ΑΕΕ
 15. Η χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας στην υπηρεσία της αποκατάστασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις.(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σύντομης απάντησης).Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά και άρθρα:

Άρθρα

Tomlinson CL, Patel S, Meek C, Herd CP, Clarke CE, Stowe R, et al. Physiotherapy intervention in Parkinson’s disease: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2012 Aug 6;345:e5004.

Black L, Gaebler-Spira D. Nonsurgical Treatment Options for Upper Limb Spasticity. Hand Clin. 2018 Nov;34(4):455–64.

Calabrò RS, Sorrentino G, Cassio A, Mazzoli D, Andrenelli E, Bizzarini E, et al. Robotic-assisted gait rehabilitation following stroke: a systematic review of current guidelines and practical clinical recommendations. Eur J Phys Rehabil Med. 2021 Jun;57(3):460–71.

Chien WT, Chong YY, Tse MK, Chien CW, Cheng HY. Robot-assisted therapy for upper-limb rehabilitation in subacute stroke patients: A systematic review and meta-analysis. Brain Behav. 2020 Aug;10(8):e01742.

Elahi FM, Miller BL. A clinicopathological approach to the diagnosis of dementia. Nat Rev Neurol. 2017 Aug;13(8):457–76.

Franz S, Muser J, Thielhorn U, Wallesch CW, Behrens J. Inter-professional communication and interaction in the neurological rehabilitation team: a literature review. Disabil Rehabil. 2020 Jun;42(11):1607–15.

Ge S, Zhu Z, Wu B, McConnell ES. Technology-based cognitive training and rehabilitation interventions for individuals with mild cognitive impairment: a systematic review. BMC Geriatr. 2018 Sep 15;18(1):213.

Geerars M, Minnaar-van der Feen N, Huisstede BMA. Treatment of knee hyperextension in post-stroke gait. A systematic review. Gait Posture. 2022 Jan;91:137–48.

Hafdi M, Hoevenaar-Blom MP, Richard E. Multi-domain interventions for the prevention of dementia and cognitive decline. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Nov 8;11(11):CD013572.

Hoffmann T, Bennett S, Koh CL, McKenna KT. Occupational therapy for cognitive impairment in stroke patients. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Sep 8;2010(9):CD006430.

Jones CA, Colletti CM, Ding MC. Post-stroke Dysphagia: Recent Insights and Unanswered Questions. Curr Neurol Neurosci Rep. 2020 Nov 2;20(12):61.

Karssemeijer EGA, Aaronson JA, Bossers WJ, Smits T, Olde Rikkert MGM, Kessels RPC. Positive effects of combined cognitive and physical exercise training on cognitive function in older adults with mild cognitive impairment or dementia: A meta-analysis. Ageing Res Rev. 2017 Nov;40:75–83.

Klamroth-Marganska V. Stroke Rehabilitation: Therapy Robots and Assistive Devices. Adv Exp Med Biol. 2018;1065:579–87.

Lancaster J. Dysphagia: its nature, assessment and management. Br J Community Nurs. 2015;Suppl Nutrition:S28-32.

Miller N, Deane KHO, Jones D, Noble E, Gibb C. National survey of speech and language therapy provision for people with Parkinson’s disease in the United Kingdom: therapists’ practices. Int J Lang Commun Disord. 2011;46(2):189–201.

Osborne JA, Botkin R, Colon-Semenza C, DeAngelis TR, Gallardo OG, Kosakowski H, et al. Physical Therapist Management of Parkinson Disease: A Clinical Practice Guideline From the American Physical Therapy Association. Phys Ther. 2022 Apr 1;102(4):pzab302.

Pasternak E, Smith G. Cognitive and neuropsychological examination of the elderly. Handb Clin Neurol. 2019;167:89–104.

Patel DP, Elliott SP, Stoffel JT, Brant WO, Hotaling JM, Myers JB. Patient reported outcomes measures in neurogenic bladder and bowel: A systematic review of the current literature. Neurourol Urodyn. 2016 Jan;35(1):8–14.

Poindessous JL, Basta M, Renaud A, Vincent M, Héron A. [Nurse and dietitian: effective collaboration in rehabilitation]. Rev Infirm. 2018;67(243):39–41.

Radder DLM, Lígia Silva de Lima A, Domingos J, Keus SHJ, van Nimwegen M, Bloem BR, et al. Physiotherapy in Parkinson’s Disease: A Meta-Analysis of Present Treatment Modalities. Neurorehabil Neural Repair. 2020 Oct;34(10):871–80.

Razazian N, Kazeminia M, Moayedi H, Daneshkhah A, Shohaimi S, Mohammadi M, et al. The impact of physical exercise on the fatigue symptoms in patients with multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. BMC Neurol. 2020 Mar 13;20(1):93.

Sarfo FS, Ulasavets U, Opare-Sem OK, Ovbiagele B. Tele-Rehabilitation after Stroke: An Updated Systematic Review of the Literature. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2018 Sep;27(9):2306–18.

Smania N, Picelli A, Munari D, Geroin C, Ianes P, Waldner A, et al. Rehabilitation procedures in the management of spasticity. Eur J Phys Rehabil Med. 2010 Sep;46(3):423–38.

Thibaut A, Chatelle C, Ziegler E, Bruno MA, Laureys S, Gosseries O. Spasticity after stroke: physiology, assessment and treatment. Brain Inj. 2013;27(10):1093–105.

Winstein CJ, Stein J, Arena R, Bates B, Cherney LR, Cramer SC, et al. Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2016 Jun;47(6):e98–169.

Βιβλία:

Colombo R, Sanguineti V, editors. Rehabilitation Robotics. Technology and Application. Amsterdam (NL): Elsevier Ltd., 2018.

Corcos J, Ginsberg D, Karsenty G, editors. Textbook of the Neurogenic Bladder. 3rd ed. Boca Raton (FL): CRC Press; 2015.

Gillen G, Nilsen D. Stroke Rehabilitation. A Function-Based Approach. 5th ed. Maryland Heights (MO): Mosby, 2020.

Leisman G, Merrick J, editors. Neuroplasticity in Learning and Rehabilitation. New York (NY): Nova Science Publishers, Inc., 2016.

Morgan J, Ricker J, editors. Textbook of Clinical Neuropsychology. 2nd ed. Oxfordshire (UK): Taylor & Francis, 2018.

Morris J, Jankovic J. Neurological Clinical Examination. A Concise Guide. 3rd ed. Boca Raton (FL): CRC Press: 2012.

Platz T, editor. Clinical Pathways in Stroke Rehabilitation. Evidence-based Clinical Practice Recommendations. North Shields (UK): World Federation Neurorehabilitation, 2021.

Raskin A, editor. Neuroplasticity and Rehabilitation. New York (NY): The Guilford Press, 2011.

 

Β1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΜΒ5 Μέθοδοι Νευροαποκατάστασης Για Ανάκτηση Ελλειμμάτων

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                       Μέθοδοι Νευροαποκατάστασης gια Ανάκτηση Ελλειμμάτων

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                            11,30

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                      4

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να έχει αποκτήσει:

 1. Κατανόηση της κινητικής μάθησης και της κίνησης ως εγκεφαλική λειτουργία
 2. Κατανόηση των αρχών και των μεθόδων κινητικής αποκατάστασης άνω και κάτω άκρων
 3. Γνώση των διαφόρων θεραπευτικών τεχνικών και της έρευνας σχετικά με την κινητική αποκατάσταση του άνω και κάτω άκρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Αρχές κινητικής νευροαποκατάστασης – Εννοιολογικό πλαίσιο εργασίας και κλινικός συλλογισμός
 2. Σύγχρονες Θεωρίες της κινητικής μάθησης
 3. Θεραπευτικές τεχνικές άνω άκρου & evidence-based practice
 4. Εργαλεία αξιολόγησης άνω άκρου σε ενήλικες και παιδιά
 5. Constraint Induced Movement Therapy & Hand-Arm Bilateral Intensive Training (HABIT)
 6. Θεραπευτικές τεχνικές κάτω άκρου & evidence-based practice
 7. Εργαλεία αξιολόγησης κάτω άκρου σε ενήλικες και παιδιά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις.(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σύντομης απάντησης).Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προσ βάσιμα από τους φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Books

 1. Copley, J., & Kuipers, K. (2014). Neurorehabilitation of the upper limb across the lifespan: managing hypertonicity for optimal function. John Wiley & Sons.
 2. Davies, P. M. (2000). Steps to follow: the comprehensive treatment of patients with hemiplegia. Springer Science & Business Media.
 3. Preston, J., & Edmans, J. (2016). Occupational therapy and neurological conditions. John Wiley & Sons.
 4. Schmidt, R., & Lee, T. (2019). Motor learning and performance 6th edition with web study guide-loose-leaf edition: From principles to application. Human Kinetics Publishers.
 5. Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. H. (2007). Motor control: translating research into clinical practice. Lippincott Williams & Wilkins.
 6. Stokes, M. (Ed.). (2004). Physical management in neurological rehabilitation. Elsevier Health Sciences.

Articles

 1. Bonini-Rocha, A. C., de Andrade, A. L. S., Moraes, A. M., Matheus, L. B. G., Diniz, L. R., & Martins, W. R. (2018). Effectiveness of circuit-based exercises on gait speed, balance, and functional mobility in people affected by stroke: a meta-analysis. PM&R, 10(4), 398-409.
 2. Boyne, P., Meyrose, C., Westover, J., Whitesel, D., Hatter, K., Reisman, D. S., … & Dunning, K. (2019). Exercise intensity affects acute neurotrophic and neurophysiological responses poststroke. Journal of applied physiology, 126(2), 431-443.
 3. Boyne, P., Dunning, K., Carl, D., Gerson, M., Khoury, J., Rockwell, B., … & Kissela, B. (2016). High-intensity interval training and moderate-intensity continuous training in ambulatory chronic stroke: feasibility study. Physical therapy, 96(10), 1533-1544.
 4. Buch, E., Weber, C., Cohen, L. G., Braun, C., Dimyan, M. A., Ard, T., … & Birbaumer, N. (2008). Think to move: a neuromagnetic brain-computer interface (BCI) system for chronic stroke. Stroke, 39(3), 910-917.
 5. Campbell, E., Coulter, E. H., & Paul, L. (2018). High intensity interval training for people with multiple sclerosis: a systematic review. Multiple sclerosis and related disorders, 24, 55-63.
 6. Dos Santos, L. R. A., Carregosa, A. A., Masruha, M. R., Dos Santos, P. A., Coêlho, M. L. D. S., Ferraz, D. D., & Ribeiro, N. M. D. S. (2015). The use of Nintendo Wii in the rehabilitation of poststroke patients: a systematic review. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 24(10), 2298-2305.
 7. Elvrum, Ann Kristin G., Sæther, Rannei, Riphagen, Ingrid I., Vik, Torstein (2016). Outcome measures evaluating hand function in children with bilateral cerebral palsy: a systematic review. Developmental Medicine and Child Neurology, 58 (7): 662-671.
 8. Hatem, S.M., Saussez, G., della Faille, M. et.al. (2016). Rehabilitation of motor function after stroke: A multiple systematic review focused on techniques to stimulate upper extremity recovery. Frontiers in Human Neuroscience, 10: 1-22
 9. International Classification of Functioning, Disability, and Health : ICF. Geneva :World Health Organization, 2001
 10. Maier, M., Ballester, B.R., Verschure, P.F.M.J. (2019). Principles of neurorehabilitation after stroke based on motor learning and brain plasticity mechanisms. Frontiers in Systems Neuroscience, 13 (74): 1-18.
 11. Novak, I., Morgan, C., Fahey, M. et.al. (2020). State of the Evidence Traffic Lights 2019: Systematic Review of Interventions for Preventing and Treating Children with Cerebral Palsy. Current Neurology and Neuroscience Reports, 20 (2): 1-21.
 12. Pollock, A., Farmer, S.E., Brady, M. et.al. (2014). Interventions for improving upper limb function after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews.
 13. Schiza, Eirini, Maria Matsangidou, Kleanthis Neokleous, and Constantinos S. Pattichis. “Virtual reality applications for neurological disease: a review.” Frontiers in Robotics and AI 6 (2019): 100.
 14. Straudi, S., Martinuzzi, C., Pavarelli, C., Sabbagh Charabati, A., Benedetti, M. G., Foti, C., … & Basaglia, N. (2014). A task-oriented circuit training in multiple sclerosis: a feasibility study. BMC neurology, 14(1), 1-9.
 15. Wallen, Margaret, Stewart, Kirsty (2015). Upper limb function in everyday life of children withcerebral palsy: Description and review of parent report measures. Disability and Rehabilitation, 37 (15): 1353-1361

ΜΒ6 Νευροαποκατάσταση: Βασικές Αρχές Και Μέθοδοι

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                       Νευροαποκατάσταση: Βασικές Αρχές και Μέθοδοι

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                            2 ημέρες-18 ώρες

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                      9

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 1. Περιγράφει, να αναγνωρίζει, και να συνδυάζει τις βασικές αρχές της Νευροαποκατάστασης
 2. Αξιολογεί, να κρίνει, να συνδυάζει να επιλέγει τις μεθόδους νευροαποκτάστασης (π.χ. διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός, mirror therapy, telerehabilitation)
 3. Διακρίνει, να εκτιμά, και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τις αρχές της νοητικής αποκατάστασης στα νευρολογικά νοσήματα
 4. Περιγράψει, να εκτιμήσει γνώσεις για το ρόλο του λογοθεραπευτή στην αποκατάσταση νευρολογικών νοσημάτων

Μπορεί να διαχειρίζεται, να μετασχηματίζει, και να συνθέτει δεδομένα σχετικά με τις βασικές αρχές αποκατάστασης των κινητικών διαταραχών των νευρολογικών νοσημάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. «Εισαγωγή»
 2. Νευροαποκατάσταση: Βασικές Αρχές και Μέθοδοι
 3. Διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός
 4. “Βασικές αρχές αποκατάστασης νευροεκφυλιστικών διαταραχών”
 5. Παρεμβάσεις ιατρικής αποκατάστασης στα συμπτώματα της πλάγια μυατροφική σκλήρυνση
 6. “Βασικές αρχές νοητικής αποκατάστασης”
 7. «Βασικές Αρχές του προγράμματος και της ομάδας Αποκατάστασης στις Νευρολογικές Παθήσεις. To μοντέλο της ICF.»
 8. Η Ιατρική του Τρόπου Ζωής – Lifestyle Medicine (I)
 9. Η Ιατρική του Τρόπου Ζωής – Lifestyle Medicine (II)
 10. Η Ιατρική του Τρόπου Ζωής – Lifestyle Medicine (III)
 11. Η Ιατρική του Τρόπου Ζωής – Lifestyle Medicine (IV)
 12. «Πτώσεις και επανεκπαίδευση στα άτομα με νευρολογικές παθήσεις»
 13. «Βασικές αρχές Νευρομυικών προσαρμογών στην υποκινητικότητα και την κίνηση»
 14. «Αποκατάσταση στα νευρολογικά νοσήματα: Ο ρόλος του λογοθεραπευτή»
 15. «Βασικές αρχές αποκατάστασης εξωπυραμιδικών διαταραχών: Τρικς και τεχνικές»
 16. “Αποκατάσταση στην εγκεφαλική παράλυση”

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σύντομης απάντησης).Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Υλικό Παρουσιάσεων του ΠΜΣ

Προτεινόμενα από τους διδάσκοντες άρθρα ανασκόπησης

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Neurorehabilitation & Neural Repair

-Archives of Physical Medicine and Rehabilitation

-Stroke

-Disability and Rehabilitation

– American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation

ΜΒ7Αποκατάσταση Νευρολογικών Παθήσεων-

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                       Αποκατάσταση Νευρολογικών Παθήσεων

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                            14 ώρες(2 ημέρες)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                      9

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 1. Να αναγνωρίζει και να περιγράφει τα συμπτώματα διάφορων επίκτητων και μη νευρολογικών νοσημάτων.
 2. Αξιολογεί, να κρίνει, να συνδυάζει να επιλέγει τις μεθόδους νευροαποκτάστασης (π.χ. διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός, mirror therapy, telerehabilitation)
 3. Διακρίνει, να εκτιμά, και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τις εκβάσεις των μεθόδων νευροαποκατάστασης.
 4. Περιγράψει, να εκτιμήσει γνώσεις για το ρόλο του διαιτολόγου στην αποκατάσταση νευρολογικών νοσημάτων

Αναγνωρίζει τις διαφορετικές ανάγκες και να εφαρμόζει εξειδικευμένες μεθόδους στη νευροαποκατάσταση παιδιατρικού πληθυσμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Αποκατάσταση σε ασθενείς με ΑΕΕ
 2. Αποκατάσταση σε ασθενείς με ΚΕΚ
 3. Αποκατάσταση σε ασθενείς με άνοια/ κατάθλιψη
 4. Αποκατάσταση του ασθενούς με όγκο του εγκεφάλου
 5. Αποκατάσταση του ασθενούς με βλάβη του ΝΜ (παραπληγία, τετραπληγία)
 6. Αποκατάσταση σε ασθενείς με κακώσεις των περιφερικών νεύρων και περιφερικές πολυνευροπάθειες
 7. Αποκατάσταση του παιδιατρικού ασθενή με ΝΛ παθήσεις. Διαφορές- ιδιαιτερότητες
 8. Αποκατάσταση σε ασθενείς με παθήσεις Νευρομυϊκής Σύναψης
 9. Αποκατάσταση σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση και άλλες απομυελινωτικές νόσους
 10. Αποκατάσταση σε ασθενείς με μυοπάθειες-μυϊκές δυστροφίες
 11. Ο ρόλος του διαιτολόγου στην ομάδα αποκατάστασης
 12. Αποκατάσταση του παιδιού με εγκεφαλική παράλυση
 13. Αποκατάσταση στην παιδιατρική ογκολογία
 14. Αποκατάσταση σε παιδί με βλάβη νωτιαίου μυελού -μηνιγγομυελοκήλη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις.(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σύντομης απάντησης).Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προ βάσιμα από τους φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Υλικό Παρουσιάσεων του ΠΜΣ. Προτεινόμενα από τους διδάσκοντες άρθρα ανασκόπησης.

Άρθρα:

1.Amedoro A, Berardi A, Conte A, Pelosin E, Valente D, Maggi G, et al. The effect of aquatic physical therapy on patients with multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis. Mult Scler Relat Disord. 2020 Jun;41:102022.

2.Centonze D, Leocani L, Feys P. Advances in physical rehabilitation of multiple sclerosis. Curr Opin Neurol. 2020 Jun;33(3):255–61.

3.Franz S, Muser J, Thielhorn U, Wallesch CW, Behrens J. Inter-professional communication and interaction in the neurological rehabilitation team: a literature review. Disabil Rehabil. 2020 Jun;42(11):1607–15.

4.Lee H. The Importance of Nutrition in Neurological Disorders and Nutrition Assessment Methods. Brain Neurorehabil. 2022 Mar;15(1).e1. https://doi.org/10.12786/bn.2022.15.e1

5.Messinis L, Kosmidis MH, Nasios G, Konitsiotis S, Ntoskou A, Bakirtzis C, et al. Do Secondary Progressive Multiple Sclerosis patients benefit from Computer- based cognitive neurorehabilitation? A randomized sham controlled trial. Mult Scler Relat Disord. 2020 Jan 7;39:101932.

6.Mullins N. Nutrition and hydration management among stroke patients in inpatient rehabilitation: a best practice implementation project. JBI Evid Implement. 2021 Mar;19(1):56–67.

7.Olufson HT, Young AM, Green TL. The delivery of patient centred dietetic care in subacute rehabilitation units: A scoping review. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2022;35(1):134–44.

Βιβλία:

1.Ashley M, Hovda D. Traumatic Brain Injury: Rehabilitation, Treatment, and Case Management. 4th ed. Boca Raton (FL): CRC Press, 2017.

2.Christian A. Central Nervous System Cancer Rehabilitation. Amsterdam (NL): Elsevier Ltd., 2019. Κεφάλαια: 1-7, 12, 14, 15.

3.Ciafaloni E, Chinnery PF, Griggs RC, editors. Evaluation and Treatment of Myopathies. 2nd ed. Oxford (UK): Oxford University Press; 2014.

4.Dietz V, Ward N, editors. Oxford Textbook of Neurorehabilitation. 2nd ed. Oxford (UK): Oxford University Press; 2020.     

5.Finlayson M, editor. Multiple Sclerosis Rehabilitation. From Impairment to Participation. Boca Raton (FL): CRC Press, 2017.

6.Hinchcliffe A. Children with Cerebral Palsy: A Manual for Therapists, Parents and Community Workers. New Delhi (IN): SAGE Publications India Pvt Ltd, 2012.

7.Hyun-Yoon K. Management and Rehabilitation of Spinal Cord Injuries. 2nd ed. Singapore (SG): Springer Singapore, 2022.

8.Low L, Laver K, editors. Dementia Rehabilitation. Evidence-Based Interventions and Clinical Recommendations. Amsterdam (NL): Elsevier Ltd., 2020.

9.Murphy K, McMahon M, Houtrow A, editors. Pediatric Rehabilitation. Principles and Practice. 6th ed. New York (NY): Demos Medical Publishing, 2020. Κεφάλαια: 2, 4-13, 17, 29.

10.Piña-Garza E, James K. Fenichel’s Clinical Pediatric Neurology. 8th ed. Amsterdam (NL): Elsevier Ltd., 2019.

11.Platz T, editor. Clinical Pathways in Stroke Rehabilitation. Evidence-based Clinical Practice Recommendations. North Shields (UK): World Federation Neurorehabilitation, 2021.

12.Wilson R, Raghavan P. Stroke Rehabilitation. Amsterdam (NL): Elsevier Inc., 2019

ΜΒ8 Σύγχρονες Τεχνολογίες στη Νευροαποκατάσταση

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                       Σύγχρονες Τεχνολογίες Στη Νευροαποκατάσταση

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                            14 ώρες(2 ημέρες)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                      8

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 1. Γνωρίζει σύγχρονες τεχνικές και συμπληρωματικές θεραπείες Νευροαποκατάστασης
 2. Να αξιολογεί κριτικά τη σημασία της τεχνολογίας της ρομποτικής τεχνολογίας και των συμπληρωματικών θεραπευτικών προσεγγίσεων
 3. Να κατανοεί τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση Περιστατικών Νευροαποκατάστασης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Χειρουργική αντιμετώπιση του Πόνου
 2. Η σπαστικότητα και αντιμετώπισή της. Έγχυση αλλαντικής τοξίνης- αντλίες μπακλοφένης”
 3. ΗΜΓραφικό-Biofeedback
 4. Νέες τεχνολογίες στην αποκατάσταση με άσκηση
 5. Λειτουργικός ηλεκτρικός ερεθισμός (FES)
 6. Διεπιστημονική αποκατάσταση του πόνου
 7. Συμπληρωματικές θεραπείες στην αντιμετώπιση του πόνου
 8. Νέες τεχνολογίες στη στάση του σώματος και την ισορροπία
 9. Η εικονική πραγματικότητα στη νευροαποκατάσταση
 10. Η σύγχρονη τεχνολογία στη νευροπλαστικότητα
 11. Η Ρομποτική Τεχνολογία στην αποκατάσταση των άνω άκρων
 12. Η Ρομποτική Τεχνολογία στην αποκατάσταση των κάτω άκρων
 13. Transcranial direct current stimulation (tDCS)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις.(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σύντομης απάντησης).Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προσ βάσιμα από τους φοιτητές

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Βιβλιογραφία

Υλικό Παρουσιάσεων του ΠΜΣ.

Προτεινόμενα από τους διδάσκοντες άρθρα ανασκόπησης.

Άρθρα:

 1. Díaz I, Gil JJ, Sánchez E. Lower-Limb Robotic Rehabilitation: Literature Review and Challenges. Journal of Robotics. 2011 Nov 17;2011:e759764.
 2. Giggins OM, Persson UM, Caulfield B. Biofeedback in rehabilitation. J Neuroeng Rehabil. 2013 Jun 18;10:60.
 3. Lei C, Sunzi K, Dai F, Liu X, Wang Y, Zhang B, et al. Effects of virtual reality rehabilitation training on gait and balance in patients with Parkinson’s disease: A systematic review. PLoS One. 2019;14(11):e0224819.
 4. Mendlik MT, Uritsky TJ. Treatment of Neuropathic Pain. Curr Treat Options Neurol. 2015 Dec;17(12):50.
 5. Voinescu A, Sui J, Stanton Fraser D. Virtual Reality in Neurorehabilitation: An Umbrella Review of Meta-Analyses. J Clin Med. 2021 Apr 2;10(7):1478.

Βιβλία:

 1. Brashear A, editor. Spasticity: Diagnosis and Management. 2nd ed. New York (NY): Demos Medical Publishing, 2015.
 2. Colombo R, Sanguineti V, editors. Rehabilitation Robotics. Technology and Application. Amsterdam (NL): Elsevier Ltd., 2018.
 3. Knotkova H, Nitsche M, Bikson M, Woods A, editors. Practical Guide to Transcranial Direct Current Stimulation. New York (NY): Springer Cham, 2019.
 4. Sandrini G, Homberg V, Saltuari L, Smania N, Pedrocchi A, editors. Advanced Technologies for the Rehabilitation of Gait and Balance Disorders. New York (NY): Springer Cham, 2018.
 5. Schick Th, editor. Functional Electrical Stimulation in Neurorehabilitation. New York (NY): Springer Cham, 2022.
 6. Selzer ME, Clarke S, Cohen LG, Kwakkel G, Miller RH, editors. Textbook of Neural Repair and Rehabilitation. 2nd ed. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press; 2014.
 7. Simpson D, McArthur J, Dworkin R. Neuropathic Pain: Mechanisms, Diagnosis and Treatment. Oxford (UK): Oxford University Press; 2012.
 8. Weiss L, Weiss J, Silver J. Easy EMG, 3rd Edition: A Guide to Performing Nerve Conduction Studies and Electromyography. Amsterdam (NL): Elsevier Ltd., 2022.

Β2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΒ9 Εφαρμογή Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης Σε Πλαίσια Νευροαποκατάστασης

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ           Εφαρμογή Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης Σε Πλαίσια Νευροαποκατάστασης

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                10 ώρες

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                      5

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:

-Έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές την Νευροψυχολογικής εκτίμησης

-Έχουν κατακτήσει τις κύριες νευροψυχολογικές μεθόδους εκτίμησης των νευροψυχολογικών διαταραχών

-Έχουν εξοικειωθεί με την εκτίμηση της μνήμης, προσοχής, γλώσσας και επιτελικών λειτουργιών σε πλαίσια νευροαποκατάστασης

-Μπορούν να εκτιμήσουν συγκριτικά την αποτελεσματικότητα διαφόρων μεθόδων νευροψυχολογικής εκτίμησης

-Σχεδιάζουν απλές μελέτες με την χρήση νευροψυχολογικών δοκιμασιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Βασικές αρχές νευροψυχολογικής εκτίμησης.
 2. Εκτίμηση της Προσοχής σε πλαίσια νευροαποκατάστασης
 3. Εκτίμηση της γλώσσας και λειτουργικής επικοινωνίας σε πλαίσια νευροαποκατάστασης
 4. Συνδυασμός νευροαπεικονιστικών και νευροψυχολογικών δεδομένων στον σχεδιασμό προγραμμάτων νευροαποκατάστασης
 5. Νευροψυχολογική εκτίμηση: Διαδικαστικά και διαφοροδιαγνωστικά ζητήματα (Ι)
 6. Νευροψυχολογική εκτίμηση: Διαδικαστικά και διαφοροδιαγνωστικά ζητήματα (ΙΙ)
 7. Εκτίμηση της Μνήμης σε πλαίσια νευροαποκατάστασης
 8. Εκτίμηση της Επιτελικής λειτουργίας σε πλαίσια νευροαποκατάστασης
 9. Σχεδιασμός μελετών με την χρήση νευροψυχολογικών δοκιμασιών σε πλαίσια αποκατάστασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις.(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σύντομης απάντησης).Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Lezak, M.D., Howieson, D.B., & Loring, D.W (2009). 4 η Έκδοση. Νευροψυχολογική Εκτίμηση (Μεσσήνης, Λ., Κοσμίδου, Μ. E. & Παπαθανασόπουλος Π, Επιμέλεια & Μεταφ). Πάτρα. Εκδόσεις GOTSIS
 2. Wright J.A (2021). Conducting Psychological Assessment: A Guide for Practitioners, 2nd Edition. Wiley (Μετάφραση E. Σαββίδου; Επιμέλεια Μεσσήνης Λ. & Κοσμίδου Μ). Εκδόσεις GOTSIS (υπό έκδοση 2022
 3. MacPherson Sarah. E & Della Salla Sergio with Simon R. Cox Alessandra Girardi Matthew H. Iveson (2015) (Eds). Handbook of Frontal Lobe Assessment – Εγχειρίδιο Εκτίμησης Μετωπιαίων Λοβών, Oxford University Press (Μετάφραση E. Γιογκαράκη, Ε. Αθανασίου; Επιμέλεια Μεσσήνης Λ., & Λιοζίδου Α). Εκδόσεις GOTSIS (υπό έκδοση 2022)
 4. Hodges John R. (2018). Cognitive Assessment for Clinicians. 3 rd edition – Εγχειρίδιο Εκτίμησης των νοητικών λειτουργιών για κλινικούς, (Μετάφραση H. Χατζηδημητρίου, Ε. Ηλιάδου; Επιμέλεια Μεσσήνης Λ., Πατρικέλης Π., Λιοζίδου Α) Αθήνα. Εκδόσεις GOTSIS (2022)
 5. Kirk J. Stucky & Shane S. Bush (2017). The Neuropsychology Fact-Finding Casebook – Διερεύνηση δεδομένων σε νευροψυχολογικές μελέτες περίπτωσης, Oxford University Press (Μετάφραση E. Σαββίδου; Επιμέλεια Μεσσήνης Λ. & Πατρικέλης Π.). Εκδόσεις GOTSIS (2021)
 6. Bayles, K., McCullough, K., Tomoeda, C.K (2020), (Eds) 3rd edition. Cognitive Communication Disorders of MCI and Dementia: Definition, Assessment, and Clinical Management – Γνωστικές Διαταραχές Επικοινωνίας στην Ήπια Γνωστική Εξασθένηση και Άνοια: Ορισμός, διάγνωση και κλινική διαχείριση, (Μετάφραση Χ. Λάφη; Επιμέλεια Μεσσήνης Λ., Νάσιος Γ., Καστελλάκης Α) Αθήνα. Εκδόσεις Πασχαλίδης (2021)

Περιοδικά

 1. Archives of Clinical Neuropsychology
 2. Neuropsychology APA
 3. JINS
 4. The Neuropsychologist

ΜΒ10 Νευροαποκατάσταση  Βασικές Αρχές και μέθοδοι

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                       Γνωστική Νευροαποκατάσταση: Βασικές Αρχές Και Μέθοδοι

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                            9 ώρες (2 ημέρες)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:                     9

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:

-έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές την νευροψυχολογικής/γνωστικής αποκατάστασης

-έχουν κατακτήσει τις κύριες μεθόδους αποκατάστασης των νευροψυχολογικών διαταραχών

-να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές αποκατάστασης των διεργασιών της μνήμης, προσοχής, γλώσσας και επιτελικών λειτουργιών σε πλαίσια νευροαποκατάστασης

-μπορούν να εκτιμήσουν συγκριτικά την αποτελεσματικότητα διαφόρων μεθόδων νευροψυχολογικής αποκατάστασης

-σχεδιάζουν εμπειρικές μελέτες στο χώρο της νευροψυχολογικής /γνωστικής αποκατάστασης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Βασικές αρχές γνωστικής αποκατάστασης
 2. Διαχείριση των Διαταραχών Προσοχής
 3. Διαχείριση των Διαταραχών Μνήμης
 4. Διαχείριση των διαταραχών γλώσσας και επικοινωνίας
 5. Διαχείριση των εκτελεστικών – επιτελικών διαταραχών
 6. Είναι αποτελεσματική η γνωστική αποκατάσταση: Σύγχρονα δεδομέναa
 7. Σύγχρονες νευροαπεικονιστικές τεχνικές και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων νευροαποκατάστασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

: Η Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική.

Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις.(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σύντομης απάντησης).Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Βιβλία

1.Wilson, B.A., Winegardner, J., van Heugten, C.M., Ownsworth, T (2017). Neuropsychological Rehabilitation: The International Handbook, (Μετάφραση A. Γιαζκουλίδου; Επιμέλεια Μεσσήνης Λ., & Πατρικέλης Π). Εκδόσεις Gutenberg (υπό έκδοση 2022)

2.Malia, K., & Brannagan, A (2019) 2nd ed. How to do Cognitive Rehabilitation Therapy. – A guide for all of us. Πώς να εφαρμόσετε τη Θεραπεία Γνωστικής Αποκατάστασης: Ένας Κλινικός οδηγός (Επιμέλεια Μεσσήνης Λ., Νάσιος, Γ., Ντόσκου, Α). Πάτρα. Εκδόσεις GOTSIS

3.Johnstone, B & Stonnington, H.H (2006). Γνωστική Αποκατάσταση Νευροψυχολογικών Διαταραχών: Ένας επαγγελματικός οδηγός. (Μεσσήνης, Λ & Καστελλάκης, Α Επιμέλεια & Μεταφ). Πάτρα. Εκδόσεις ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

Περιοδικά

1.Neuropsychological rehabilitation

2.Applied Neuropsychology

 

 

ΜΒ11 Γνωστική Νευροαποκατασταση νευρολογικών και ψυχιατρικών νόσων

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                       ΜΒ11 ‑ Γνωστική Νευροαποκατάσταση Νευρολογικών Και Ψυχιατρικών Νόσων

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                            12 ώρες(2 ημέρες)     

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                      9

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 1. γνωρίζει τις διαταραχές, τα ελλείμματα και τις αναπηρίες που οφείλονται σε βασικές Νευρολογικές και Ψυχιατρικές παθήσεις και στοχεύονται από τη Νευροαποκατάστασης.
 2. σχεδιάζει, οργανώνει και συμμετέχει σε παρεμβάσεις νευροαποκατάστασης σε ανθρώπους που ζουν με Νευρολογικές και Ψυχιατρικές παθήσεις.
 3. γνωρίζει τις βασικές αρχές, μηχανισμούς δράσης, ενδείξεις, αντενδείξεις και πρακτικές εφαρμογής των μεθόδων διακρανιακού ερεθισμού στα πλαίσια Νευροαποκατάστασης.

4.χρησιμοποιεί λογισμικά και σύγχρονες τεχνολογίες στα πλαίσια της Νευροαποκατάστασης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Γνωστική αποκατάσταση σε ασθενείς με σχιζοφρένεια.
 2. Γνωστική αποκατάσταση στις Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις
 3. Γνωστική αποκατάσταση στην Πολλαπλή Σκλήρυνση
 4. Εφαρμογή του προγράμματος Νοητικής Ενδυνάμωσης REHACOM σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση.
 5. Ψυχιατρική συννοσηρότητα σε ασθενείς με επίκτητη εγκεφαλική βλάβη κατά τη γνωστική νευροαποκατάσταση – διαχείριση με φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις.
 6. Εμπειρικά τεκμηριωμένη γνωστική αποκατάσταση σε παιδιά μετα από επίκτητη εγκεφαλική βλάβη.
 7. Γνωστική νευροαποκατάσταση και τηλε-αποκατάσταση σε ασθενείς με μείζονα νευρογνωστική διαταραχή οφειλόμενη σε νόσο του Alzheimer και στην ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI) – χρήση του λογισμικού Rehacom.
 8. Γνωστική αποκατάσταση της αμέλειας σε ασθενείς με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.
 9. Τεχνικές νευροτροποποίησης στη Νευρολογία και την Ψυχιατρική : πρακτικές γνώσεις εφαρμογής και ο ρόλος τους στη Νευροαποκατάσταση.
 10. Βασικές αρχές ανάπτυξης και εφαρμογής του διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού στη νευροαποκατάσταση
 11. Εμπειρία χρήσης του διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού στη νευροαποκατάσταση ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια – παρουσίαση περιστατικών & πρακτικές οδηγίες προς κλινικούς.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική.

Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις.(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σύντομης απάντησης).

Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΒΙΒΛΙΑ:

DP Moore, BK Puri: Textbook of Clinical Neuropsychiatry and Behavioral Neuroscience

CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012.

ΑΡΘΡΑ:

 1. Do secondary progressive multiple sclerosis patients benefit from computer-based cognitive neurorehabilitation? A randomized sham-controlled trial. L Messinis, et al. Multiple sclerosis and related disorders 39, 101932162020

2.Cognitive impairment and brain reorganization in MS: underlying mechanisms and the role of neurorehabilitation. G Nasios, C Bakirtzis, L Messinis. Frontiers in neurology 11, 147162020

 1. Beneficial effect of multidomain cognitive training on the neuropsychological performance of patients with early-stage Alzheimer’s disease

A Nousia, et al. Neural plasticity 2018382018

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τα αρχεία όλων των διαλέξεων, διαθέσιμα στην πλατφόρμα του MS Teams

ΜΒ12 Γνωστική Νευροαποκατάσταση των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ           Γνωστική́ νευροαποκατάσταση των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                12 ώρες (2 ημέρες)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ          5

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 1. γνωρίζει τις διαταραχές λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας που οφείλονται σε βασικές Νευρολογικές παθήσεις και στοχεύονται από τη Νευροαποκατάσταση.
 2. σχεδιάζει, οργανώνει και συμμετέχει σε αξιολογήσεις και παρεμβάσεις νευροαποκατάστασης σε ανθρώπους που ζουν με διαταραχές επικοινωνίας και σίτισης.
 3. χρησιμοποιεί λογισμικά και σύγχρονες τεχνολογίες στα πλαίσια της Νευροαποκατάστασης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Αξιολόγηση και διαχείριση των διαταραχών σίτισης και κατάποσης στους ασθενείς με μείζονες νευρογνωστικές διαταραχές – υποκείμενοι μηχανισμοί, κλινικές εκδηλώσεις, πορεία και η σημασία τους στην ποιότητα ζωής.
 2. Αξιολόγηση και διαχείριση της δυσαρθρίας και της δυσφαγίας σε ασθενείς με νόσο του Parkinson – θεωρητικό υπόβαθρο.
 3. Αξιολόγηση και διαχείρηση της δυσαρθρίας και της δυσφαγίας σε ασθενείς με νόσο του Parkinson – πρακτικά ζητήματα, μέθοδοι και τεχνικές.
 4. Οργάνωση και εφαρμογή λογοθεραπευτικής αποκατάστασης της αφασίας μετά από ΑΕΕ – παρουσίαση περιστατικού.
 5. Η αξιολόγηση της δυσφαγίας και του κινδύνου εισρόφησης ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο στην οξεία φάση – παρουσίαση της ανιχνευτικής δοκιμασίας FBAS (The Functional Bedside Aspiration Screen).
 6. Evaluation and management of dysphagia in stroke patients: from the Stroke Unit to rehabilitation settings – the experience of Ulm’s University Neurological Department team*
 7. Λειτουργικά αναδιοργάνωση του εγκεφάλου και νευροαποκατάσταση της αφασίας μετά από εγκεφαλικό – αρκεί η κλασική λογοθεραπεία; – νεότερα δεδομένα και παρουσίαση περιστατικών.
 8. Γνωστικές διαταραχές επικοινωνίας στις άνοιες: ορισμός του πλαισίου διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης.
 9. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωστικών διαταραχών επικοινωνίας στις σημαντικότερες μείζονες νευρογνωστικές διαταραχές.
 10. Αξιολόγηση των γνωστικών διαταραχών επικοινωνίας στις σημαντικότερες μείζονες νευρογνωστικές διαταραχές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις.(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σύντομης απάντησης).Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προσ βάσιμα από τους φοιτητές

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΒΙΒΛΙΑ:

 1. DP Moore, BK Puri: Textbook of Clinical Neuropsychiatry and Behavioral Neuroscience. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012.
 2. K. Bayles, K. McCullough, & C Tomoeda: Γνωστικές διαταραχές επικοινωνίας στην Ήπια Γνωστική Εξασθενηση και την Άνοια Εκδόσεις Brokenhills, 2021 (Επιμέλεια Λ. Μεσσήνης, Α. Καστελλάκης και Γρ. Νάσιος).
 3. D. Cahana-Amitay & M. Alberts: Redefining Recovery from Aphasia.Oxford University Press, 2015.

ΑΡΘΡΑ:

 1. From Broca and Wernicke to the neuromodulation era: insights of brain language networks for neurorehabilitation.G Nasios, E Dardiotis, L Messinis. Behavioural neurology 2019232019

2.Predictive value of a novel pragmatic tool for post‐stroke aspiration risk: The Functional Bedside Aspiration ScreenIE Virvidaki, et al. Neurogastroenterology &Motility 31 (10), e1368332019

 1. Swallowing and aspiration risk: a critical review of non-instrumental bedside screening tests. IE Virvidaki, G Nasios, M Kosmidou, S Giannopoulos, H MilionisJournal of Clinical Neurology 14 (3), 265-274 28.2018

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Τα αρχεία όλων των διαλέξεων, διαθέσιμα στην πλατφόρμα του MS Teams.

Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει είτε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό θέμα ή διεξαγωγή έρευνας, δηλαδή τη μελέτη ερευνητικού ερωτήματος με την εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου και με τη συλλογή δεδομένων, τα οποία προήλθαν από τη χρήση κατάλληλων εργαλείων ή ανάλογων τεχνικών. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας και ο επιβλέπων Καθηγητής ορίζονται κατά το 1ο μάθημα του Γ’ εξαμήνου του ΠΜΣ. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας καταλήγει στη συγγραφή κειμένου με συγκεκριμένη δομή. Η προφορική υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται δημόσια στο τέλος του Γ ‘εξαμήνου. Στα κριτήρια βαθμολόγησης περιλαμβάνονται η ποιότητα του γραπτού κειμένου, η επάρκεια του μεθοδολογικού σχεδιασμού και της πορείας διεξαγωγής της έρευνας και η ποιότητα της προφορικής παρουσίασης.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                       Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                      30

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

α) να εμβαθύνουν σε μια συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

β) να αναζητούν την επιστημονική πληροφορία χρησιμοποιώντας πηγές στη διεθνή βιβλιογραφία, να συνθέτουν την επιστημονική πληροφορία, να σχεδιάζουν, να υιοθετούν και να εφαρμόζουν πειραματικές διαδικασίες, πρωτόκολλα και πρακτικές διεθνώς αποδεκτές, να αναλύουν και να επεξεργάζονται αποτελέσματα και δεδομένα, να συγγράφουν επιστημονικό κείμενο, να παρουσιάζουν με κριτικό πνεύμα τα αποτελέσματα της έρευνας τους (υπογραμμίζοντας τη συνεισφορά τους στο επιστημονικό πεδίο).

γ) να οργανώνουν και να παρουσιάζουν δημόσια μια επιστημονική εργασία ή ένα επιστημονικό αντικείμενο.

 δ) να ενσωματώνονται σε ερευνητικές ομάδες, να συνεργάζονται και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της ομαδικής εργασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικής με το αντικείμενο
 • Σχεδιασμός και οργάνωση πειραμάτων/έρευνας
 • Εφαρμογή πρωτοκόλλων και πειραματικής διαδικασίας
 • Λήψη/συλλογή αποτελεσμάτων/δεδομένων
 • Στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων/δεδομένων
 • Συγγραφή διατριβής/Διπλωματικής εργασίας
 • Παρουσίαση διατριβής/ Διπλωματικής εργασίας

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση του Οδηγού Συγγραφής της Διπλωματικής εργασίας

Συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη ενώπιον Επιτροπής

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαμορφώνεται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθη

ΣΤ. ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΘΕΣΜΟΙ

Χρήσιμα εγχειρίδια που μπορεί ο κάθε φοιτητή να χρησιμοποιεί ανάλογα με την περίπτωση και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ είναι:

-Οδηγός Σπουδών

-Κανονισμός Σπουδών

-Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ

-Αναλυτικά Περιγράμματα Μαθημάτων

-Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

-Κανονισμός Διαχείρισης Ενστάσεων Φοιτητών

-Κανονισμός Κινητικότητας

-Κανονισμός Βιβλιοθήκης

-Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας

Η.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες και  υλικοτεχνικές Υποδομές Ηλεκτρονικές

Χώροι Διδασκαλίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε ένα (1) κτίριο, συνολικής επιφάνειας 25.254,38τ.μ. σε οικοπεδική έκταση 90.000 τ.μ., το οποίο είναι διαθέσιμο και για τη λειτουργία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Οι αίθουσες διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ που αυτά πραγματοποιούνται είναι:

 1. Αίθουσες διδασκαλίας, τέσσερις (4), χωρητικότητας εξήντα (60) ατόμων εκάστη.
 2. Αμφιθέατρα, δύο (2), χωρητικότητας εκατό (100) ατόμων έκαστο.

Υποβοηθητικές αίθουσες και αμφιθέατρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρέχονται κάτω από προϋποθέσεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ειδικά για ΜΠΣ κλινικών γνωστικών αντικειμένων.

Ψηφιακά εργαλεία μέσω της Μηχανοργάνωσης και τoυ κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονα συστήματα που παρέχονται από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσής αι το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστήμιου,

Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση, πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου με ασφάλεια, μέσω εικονικής σύνδεσης (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο – VPN),
 • Ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο και στο Internet
 • Λογισμικό Απόκτηση Office 365 SPSS Microsoft Azure (Πρώην Imagine)
 • Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, η οποία λειτουργεί και ως «φοιτητικό πάσο», μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
 • Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας δωρεάν σίτιση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Π.Θ.(https://merimna.uth.gr).
 • Δήλωση μαθημάτων και παρακολούθηση της βαθμολογίας τους μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Π.Θ. (https://euniversity.uth.gr/unistudent/).
 • Πρόσβαση και διαχείριση του ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου τους, μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) του Π.Θ. (https://webmail.uth.gr).
 • Πρόσβαση στις σελίδες των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών μέσω της πλατφόρμας UTH-e-class (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων
 • MS teams

Βιβλιοθήκη

Στη διάθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η πλήρως εξοπλισμένη Βιβλιοθήκη, η οποία παρέχει όλες τις υπηρεσίες μίας σύγχρονης πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης, (συνεχώς αναπτυσσόμενη συλλογή ποικίλων πληροφοριακών υλικών από τα οποία ένα μέρος είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή, πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς καταλόγους και πληροφορικές πηγές, δανεισμός, διαδανεισμός, υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, πληροφοριακή υποστήριξη και εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων τα οποία απευθύνονται σε πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης των πηγών και των υπηρεσιών, αίθουσες μελέτης, υπηρεσίες πρόληψης λογοκλοπής).

Λοιπές υποστηρικτικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες και Δομές

-Πρόσβαση

-Ενημερωτικό υλικό για φοιτητές

-Κοινωνικά δίκτυα

-Ιστοσελίδα του ΠΜΣ

-Θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου

-Θεσμός του συνηγόρου του Φοιτητή

-Επιτροπές του ΠΜΣ όπως αυτές έχουν καθοριστεί στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ

Θ.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΠΜΣ

Παροτρύνονται όλοι οι φοιτητές να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα καθώς είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Στον ιστότοπο είναι αναρτημένες όλες οι χρήσιμες πληροφορίες που χρειάζεστε κατά τη διάρκεια των Σποδών σας.

Β ΜΕΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.Διαδικασία επιλογής (Αντιστοιχεί στο Άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού) Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

1.1.Κατηγορίες υποψηφίων στο ΠΜΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 και του παρόντος  Κανονισμού.

Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ύστερα από απόφαση της Σ.Ε. και επικύρωσης  από τη Σ.Τ.

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. και ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ιδίου Τμήματος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Ν. 4957/2022, μόνο αν το αντικείμενο τους και το έργο που επιτελούν στο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια εισαγωγής

1.2.Προκήρυξη θέσεων

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον ημερήσιο ή ηλεκτρονικό τύπο, σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερομένους υποψηφίους, όπου και προσδιορίζονται τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Νευροαποκατάσταση», η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, ο γενικός τρόπος αξιολόγησης υποψηφίων και η διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που τους αποστέλλει ηλεκτρονικά ή τους παραδίδει η Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

1.3.Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι: 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής. 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (με τα αντίστοιχα αποδεικτικά). 3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως την ημέρα έναρξης των μαθημάτων.4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 6. Δύο συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες ΑΑ7. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (και ιδιαίτερα της αγγλικής). 8. Πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας (να επισυνάπτεται στην αίτηση).

1.4.Διαδικασία επιλογής και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Η διαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) συνεκτιμά τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και την απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης, εάν αυτό ζητηθεί από την Επιτροπή Επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής ΜΦ σε τρεις φάσεις:

Α΄ Φάση: Έλεγχος δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων.

Β΄ Φάση: Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό μορίων. Η Σ.Ε. σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) των υποψηφίων, αξιολογεί και προκρίνει τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια: • Γενικός βαθμός πτυχίου x 2 (έως 20 μόρια) • Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις Ασφαλιστικού Φορέα. Έτη εργασίας x 1 (έως 20 μόρια) • Γνώση ξένης γλώσσας (έως 10 μόρια  όταν συνοδεύεται από την απόκτηση επαγγελματικού πτυχίου). Η επάρκεια της ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται με ανάλογο πτυχίο, πιστοποιητικά ή με εξετάσεις που θα ορίζονται από την Ε.Ε.. • Συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος (έως 10 μόρια για τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες Υγείας) • Επιπρόσθετα προσόντα (έως 20 μόρια σε όσους έχουν δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά).

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΑ %

1

Βαθμός πτυχίου/διπλώματος με ελάχιστη βαθμολογία «Λίαν Καλώς» Χ 2

Έως 20 μόρια

2

Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας

Έως 10 μόρια

3

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

Έως 20 μόρια

5

Συναφής επαγγελματική εμπειρία Χ 1 ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας

Έως 20 μόρια

 

Συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος

Έως 10 μόρια

6

Συνέντευξη

Έως 20 μόρια

 

ΣΥΝΟΛΟ

100

Γ’ Φάση: Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ., εφόσον αποφασίσει σχετικά η Σ.Ε., πραγματοποιείται προφορική συνέντευξη (έως 20 μόρια).

Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ.

Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει:

 • Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του.
 • Στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου.
 • Στον εντοπισμό των δυσκολιών που πιθανόν να έχει ο υποψήφιος για την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του Π.Μ.Σ.

1.5.Διαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η Ε.Ε. αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων. Μετά την ανάρτηση του πίνακα των υποψηφίων ΜΦ ορίζεται εάν απαιτείται, η ημερομηνία των προφορικών συνεντεύξεων. Η υψηλότερη βαθμολογία που μπορεί να πάρει υποψήφιος με τα παραπάνω κριτήρια είναι 80 μόρια. Όσοι εκ των υποψηφίων λάβουν 40 μόρια και άνω θεωρούνται επιτυχόντες. Οι μη επιτυχόντες μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη μετά από απόφαση της Ε.Ε. Εφόσον η συνέντευξη κριθεί απαραίτητη από την Ε.Ε. η συνολική βαθμολογία μπορεί να φθάσει τα 100 μόρια.

1.6.Πίνακας αξιολογικής κατάταξης

Με βάση το σύνολο της βαθμολογίας που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, η Ε.Ε. συντάσσει αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων. Στον αξιολογικό πίνακα συμπεριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι και εμφανίζονται οι επιτυχόντες. Στη συνέχεια οι πίνακες αυτοί διαβιβάζονται στη Σ.Ε. προς έλεγχο και υποβολή τους στη Σ.Τ. προς έγκριση. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του ανώτατου βαθμού εισακτέων.

1.7.Εισδοχή φοιτητών

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς (ηλεκτρονικά) εντός επτά (7) ημερών εάν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.

1.8.Ενστάσεις

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη Συνέλευση του Τμήματος.

1.9.Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ΜΦ που παρακολουθεί στο Π.Μ.Σ. καθορίζεται για κάθε χρόνο στον αριθμό 60.

2.Εγγραφή Εισαχθέντες Μεταπτυχιακοί φοιτητές(Αντιστοιχεί στο Άρθρο 5 του Εσωτερικού Κανονισμού)

2.1.Απόκτηση φοιτητικής ιδιότητας

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα φοιτητικά  δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

Έτσι οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν: Ιδρυματικό λογαριασμό-web mail,ακαδημαϊκή ταυτότητα-πάσο, πρόσβαση στην ηλεκτρονική τάξη (e-class),πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) για πρόσβαση σε υπηρεσίες του Ιδρύματος,

Επίσης, δύνανται να επωφεληθούν από Υπηρεσίες και Προγράμματα που υλοποιούνται σε επίπεδο Ιδρύματος όπως η Υπηρεσία Συμβουλευτικής ΠΘ,Erasmus (χωρίς ωστόσο να αναγνωρίζονται τα Μαθήματα) καθώς και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει η Μηχανοργάνωση και Κέντρο Πληροφόρησης όπως Δωρεάν λογισμικό (MS Imagine – Office365)

2.2.Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Νευροαποκατάσταση», ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €). Τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής:

Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €) κατά την εγγραφή, με την έναρξη του πρώτου εξαμήνου. Χίλια πεντακόσια (1.500 €) με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει καταβληθεί.

2.3.Δωρεάν φοίτηση

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022 εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε αυτό, αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα κατά νόμο οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια. 

 1. Εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε Π.Μ.Σ., αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του παρόντος. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.
 2. Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.
 3. Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το παρόν πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

2.4.Υποτροφίες

Υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δίδεται στον πρώτο φοιτητή/τρια με βάση την βαθμολογία του, που θα τελειώσει εγκαίρως τις σπουδές, δηλ. τον Σεπτέμβρη του ακαδημαϊκού έτους αποφοίτησής του και θα πιστοποιείται από την τριμελή επιτροπή. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.

 Υποτροφία δεν χορηγείται στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει ήδη υποτροφία από άλλη πηγή. Υποτροφίες δεν χορηγούνται σε φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ χωρίς την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης.

2.5.Φοιτητικά δάνεια

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (Α’ 124) για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.

3.Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και  υλικοτεχνικές Υποδομές

3.1. Χώροι Διδασκαλίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε ένα (1) κτίριο, συνολικής επιφάνειας 25.254,38τ.μ. σε οικοπεδική έκταση 90.000 τ.μ., το οποίο είναι διαθέσιμο και για τη λειτουργία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Οι αίθουσες διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ που αυτά πραγματοποιούνται είναι:

 1. Αίθουσες διδασκαλίας, τέσσερις (4), χωρητικότητας εξήντα (60) ατόμων εκάστη.
 2. Αμφιθέατρα, δύο (2), χωρητικότητας εκατό (100) ατόμων έκαστο.

Υποβοηθητικές αίθουσες και αμφιθέατρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρέχονται κάτω από προϋποθέσεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ειδικά για ΜΠΣ κλινικών γνωστικών αντικειμένων.

3.2.Ψηφιακά εργαλεία μέσω της Μηχανοργάνωσης και τoυ κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονα συστήματα που παρέχονται από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσής αι το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστήμιου,

Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση, πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου με ασφάλεια, μέσω εικονικής σύνδεσης (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο – VPN),
 • Ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο και στο Internet
 • Λογισμικό Απόκτηση Office 365 SPSS Microsoft Azure (Πρώην Imagine)
 • Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, η οποία λειτουργεί και ως «φοιτητικό πάσο», μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
 • Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας δωρεάν σίτιση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Π.Θ.(https://merimna.uth.gr).
 • Δήλωση μαθημάτων και παρακολούθηση της βαθμολογίας τους μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Π.Θ. (https://euniversity.uth.gr/unistudent/).
 • Πρόσβαση και διαχείριση του ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου τους, μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) του Π.Θ. (https://webmail.uth.gr).
 • Πρόσβαση στις σελίδες των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών μέσω της πλατφόρμας UTH-e-class (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων
 • MS teams

3.3.Βιβλιοθήκη

Στη διάθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η πλήρως εξοπλισμένη Βιβλιοθήκη, η οποία παρέχει όλες τις υπηρεσίες μίας σύγχρονης πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης, (συνεχώς αναπτυσσόμενη συλλογή ποικίλων πληροφοριακών υλικών από τα οποία ένα μέρος είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή, πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς καταλόγους και πληροφορικές πηγές, δανεισμός, διαδανεισμός, υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, πληροφοριακή υποστήριξη και εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων τα οποία απευθύνονται σε πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης των πηγών και των υπηρεσιών, αίθουσες μελέτης, υπηρεσίες πρόληψης λογοκλοπής).

3.4.Λοιπές υποστηρικτικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες και Δομές

-Πρόσβαση

-Ενημερωτικό υλικό για φοιτητές

-Κοινωνικά δίκτυα

-Ιστοσελίδα του ΠΜΣ

-Θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου

-Θεσμός του συνηγόρου του Φοιτητή

-Επιτροπές του ΠΜΣ όπως αυτές έχουν καθοριστεί στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ

4.Διδασκαλία- Διδακτικό προσωπικό (αντιστοιχεί στο  Άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού)

 

4.1.Διδάσκοντες και ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το διδακτικό έργο στο ΠΜΣ ανατίθεται, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., στις ακόλουθες κατηγορίες διδασκόντων:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους, αν το Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης,

β) ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

γ) συνεργαζόμενους καθηγητές,

δ) εντεταλμένους διδάσκοντες,

ε) επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές,

στ) ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

ζ) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό έργο στους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος ή της Σχολής, υπό την επίβλεψη διδάσκοντος του Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε..

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ κλπ, δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε ΠΜΣ.

5.Καθήκοντα και υποχρεώσεις διδακτικού προσωπικού (αντιστοιχεί στο  Άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού)

5.1.Υποχρεώσεις των διδασκόντων

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται:

 1. Η άσκηση του διδακτικού έργου που τους έχει ανατεθεί βάσει συμβατικών ή μη υποχρεώσεων με συνέπεια και υπευθυνότητα
 2. Η ανάρτηση του διδακτικού υλικού στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του ΠΜΣ
 3. Η ετήσια επικαιροποίηση του Περιγράμματος Μαθήματος
 4. Η συμμετοχή στις εξετάσεις και η βαθμολόγηση των γραπτών των φοιτητών
 5. Η δήλωση στοιχείων επικοινωνίας με τους φοιτητές και οι ώρες συνεργασίας
 6. Η έγκαιρη ενημέρωση στη Γραμματεία του ΠΜΣ στην περίπτωση αδυναμίας τους να προσέλθουν σε προγραμματισμένες διαλέξεις
 7. Η συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των επιτροπών εφόσον έχουν οριστεί
 8. Η επικοινωνία με τους φοιτητές είτε ως επιβλέποντες είτε ως ακαδημαϊκοί σύμβουλοι

Δικαίωμα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών έχουν οι διδάσκοντες των περ. α) έως στ) της παρ. 1 υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Μ.Σ. δύναται να ανατίθεται η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, που δεν έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ.

5.2.Αμοιβές για διδασκαλία

Όλες οι κατηγορίες διδασκόντων δύνανται να αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Π.Μ.Σ. Δεν επιτρέπεται η καταβολή αμοιβής ή άλλης παροχής από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. περί ανάθεσης του διδακτικού έργου, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής κάθε διδάσκοντος. Ειδικώς οι διδάσκοντες που έχουν την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π., δύνανται να αμείβονται επιπρόσθετα για έργο που προσφέρουν προς το Π.Μ.Σ., εφόσον εκπληρώνουν τις ελάχιστες εκ του νόμου υποχρεώσεις τους, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 4957/2022. Το τελευταίο εδάφιο εφαρμόζεται αναλογικά και για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.ΕΠ., εφόσον εκπληρώνουν τις ελάχιστες εκ του νόμου υποχρεώσεις τους.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο σύναψης των σχετικών συμβάσεων αμοιβής των μελών ΔΕΠ καθορίζονται από την Επιτροπή Ερευνών.

 

6.Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών (Αντιστοιχεί στο Άρθρο 8.Φοίτηση του Εσωτερικού Κανονισμού)

6.1.Οργάνωση Σπουδών

Ο κάθε κύκλος (διάρκεια) του ΠΜΣ που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι τρία. εξάμηνα για πλήρη φοίτηση, εκ των οποίων το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

1ο (Χειμερινό) εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση.

2ο (Εαρινό) εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση και προετοιμασία διπλωματικής εργασίας.

3ο (Χειμερινό) εξάμηνο: Διπλωματική εργασία. Ο ανώτερος χρόνος φοίτησης μπορεί να είναι ίσος με το διπλάσιο του υποχρεωτικού χρόνου φοίτησης, δηλαδή έξι (6)εξάμηνα, ύστερα από αίτηση του φοιτητή στην οποία θα εξηγεί τους λόγους που αιτείται παράταση φοίτησης και εφόσον η Συνέλευση το Τμήματος την εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε

6.2.Πρόγραμμα μαθημάτων για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ «ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), απαιτεί δε τη συμπλήρωση συνολικά 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

6.3.Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α  ΕΞΑΜΗΝΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ,  ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τύπος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες

ΜΑ01

Ανατομία -εφαρμοσμένη Νευροανατομία,  Νευροφυσιολογία και Νευροαπεικόνιση

Υ

5

ΜΑ02

Κλινική νευρολογία και ψυχιατρική

Υ

10

ΜΑ03

Μεθοδολογία έρευνας και βιοστατιστική στις νευροεπιστήμες

Υ

5

ΜΑ04

Βασικές αρχές Νευροαποκατάστασης

Υ

5

MA05

Οργάνωση υπηρεσιών αποκατάστασης στις νευρολογικές παθήσεις – ομάδα αποκατάστασης

Y

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Β1 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

 

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τύπος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες

ΜΒ5

Μέθοδοι νευροαποκατάστασης για ανάκτηση ελλειμμάτων

Υ

4

ΜΒ6

Νευροαποκατάσταση: Βασικές αρχές και μέθοδοι

Υ

9

ΜΒ7

Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων

Υ

9

ΜΒ8

Σύγχρονες τεχνολογίες στη νευροαποκατάσταση

Υ

8

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Β2 ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τύπος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες

ΜΒ9

Εφαρμογές νευροψυχολογικής αξιολόγησης σε πλαίσια νευροαποκατάστασης

Υ

7

ΜΒ10

Γνωστική νευροαποκατάσταση:

Βασικές αρχές και μέθοδοι

Υ

9

ΜΒ11

Γνωστική νευροαποκατάσταση νευρολογικών και ψυχιατρικών νόσων

Υ

9

ΜΒ12

Γνωστική νευροαποκατάσταση των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας

Υ

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΚΩΔ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τύπος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες

ΔΕ

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Υ

30

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

7.Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών (αντιστοιχεί στο άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού)

7.1.Δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

7.2.Διάρκεια φοίτησης

Η διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι κατ’ ελάχιστο τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. 1ο (Χειμερινό) εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση. 2ο (Εαρινό) εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση και προετοιμασία διπλωματικής εργασίας. 3ο (Χειμερινό) εξάμηνο: Διπλωματική εργασία. Ο ανώτερος χρόνος φοίτησης μπορεί να είναι ίσος με το διπλάσιο του υποχρεωτικού χρόνου φοίτησης, δηλαδή έξι (6)εξάμηνα, ύστερα από αίτηση του φοιτητή στην οποία θα εξηγεί τους λόγους που αιτείται παράταση φοίτησης και εφόσον η Σ.Τ. την εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε

7.3.Παρακολούθηση μαθημάτων

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το ανώτερο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 30%.

Η δήλωση των μαθημάτων παρακολούθησης είναι υποχρεωτική για κάθε εξάμηνο. Παραβίαση της προθεσμίας εγγραφής ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότητας παρακολούθησης του τρέχοντος εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση, για τη συνέχιση της φοίτησης απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, ύστερα από πρόταση της ΣΕ.

8.Διαγραφή Παράταση Αναστολή

8.1.Διαγραφή Μεταπτυχιακού φοιτητή

Είναι δυνατή η διαγραφή φοιτητή από το ΠΜΣ, χωρίς την επιστροφή των τελών φοίτησης με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος μετά από σχετική πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, στις περιπτώσεις της μη τήρησης των παρακάτω υποχρεώσεών τους: Π.χ.

 • Τη τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των πραγματοποιηθέντων διαλέξεων σε κάθε εξάμηνο.
 • Την υποβολή μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
 • Την προσέλευσή τους στις εξετάσεις.
 • Το σεβασμό και την τήρηση των αποφάσεων των οργάνων των Τμημάτων καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία, όπως αυτή περιγράφεται στον κώδικα Δεοντολογίας του Ιδρύματος.

8.2.Παράταση Σπουδών

Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.

8.3.Αναστολή φοίτησης

Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο  (2 ) συνεχόμενα  εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται  στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Η αναστολή σπουδών δίνεται μόνο μία φορά. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ΜΦ που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του Μεταπτυχιακού Φοιτητή δεν υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας φοίτησης. Ο ΜΦ που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του. Ο ΜΦ που παίρνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως ΜΦ. Οι ΜΦ που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια δεν δικαιούνται άδειας αναστολής της φοίτησής τους, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων (παρατεταμένη ασθένεια κ.λπ..

8.4.Μερική φοίτηση

Δε δίνεται η δυνατότητα  μερικής φοίτησης.

8.5.Διεξαγωγή Μαθημάτων

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) είναι δυνατόν κάποιο (ή κάποια) από τα μαθήματα να διδαχθεί σε εξάμηνο διαφορετικό από εκείνο που προβλέπεται στην απόφαση της Συγκλήτου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης και οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. το .Απουσία πέραν του 30% (διαλέξεις, εργαστήρια ή μη έγκαιρη παράδοση των εργασιών) οδηγεί αυτομάτως σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο. Επιπρόσθετα οι ΜΦ είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις ενός μαθήματος οδηγούν επίσης και απουσίες από τις επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Π.Μ.Σ., όπως συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, εργαστήρια, κ.τλ.

8.6.Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων του πρώτου (χειμερινού) εξαμήνου και του δευτέρου (εαρινού) εξαμήνου του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τμήματος Ιατρικής που ισχύει κάθε έτος. Η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιείται σε ποσοστό έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης μαθήματος από διδάσκοντα, προβλέπεται αναπλήρωση πριν το τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου.

Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης μαθήματος προβλέπεται αναπλήρωσή του πριν το τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου.

9.Αξιολόγηση- Εξετάσεις (αντιστοιχεί στο άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού)

9.1.Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος, γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης της απόδοσης του φοιτητή ή φοιτήτριας στο συγκεκριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις κ.λπ.). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναγράφονται στο Περίγραμμα του κάθε μαθήματος. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Ο μέγιστος αριθμός επανεξέτασης του φοιτητή σε ένα μάθημα είναι μέχρι  2 (δύο) φορές. Αν τυχόν αποτύχει να λάβει προβιβάσιμο βαθμό στις εξεταστικές περιόδους,  θα χρειαστεί να παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα στον επόμενο κύκλο σπουδών και έπειτα να επανεξεταστεί στο μάθημα αυτό στην αντίστοιχη εξεταστική περίοδο (χειμερινή ή εαρινή).

10.Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

10.1.Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια, ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ένα μέλος ΔΕΠ ως ακαδημαϊκός σύμβουλος και ένα ως επιβλέπων. Ο σύμβουλος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της γενικής πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας καθώς και την καθοδήγησή του σε ό,τι αφορά θέματα που μπορεί να προκύψουν κατευθύνει θέματα το φοιτητή ως εξής΅

 1. Για θέματα Συμβουλευτικής στην Υπηρεσία Συμβουλευτικής: https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/symboyleytiki
 2. Για θέματα διαμεσολάβησης μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος. Στο συνήγορο του φοιτητήhttps://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/synigoros-toy-foititi
 3. Για θέματα Εκφοβισμού, Παρενόχλησης καθώς και τη Διαδικασία Αντιμετώπισης Θεμάτων Εκφοβισμού – Παρενόχλησης – Θυματοποίησης του Ιδρύματος υπάρχει συμμόρφωσή με την Πολιτική και διαδικασία που ισχύει για το Ίδρυμα https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/parenohlisi-ekfobismos

11.Διπλωματική εργασία (αντιστοιχεί στο άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού)

11.1.Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ο κάθε φοιτητής εκπονεί στο τρίτο (γ) εξάμηνο την διπλωματική εργασία που έχει σαφώς ερευνητικό χαρακτήρα, σε θέμα σχετικό με ένα από τα μαθήματα του Προγράμματος, την οποία και υποστηρίζει δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής (1 επιβλέπων και 2 μέλη ΔΕΠ) που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντού του ΠΜΣ. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Νευροαποκατασταση»

Οι διδάσκοντες που έχουν το δικαίωμα επίβλεψης  διπλωματικών εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνουν εγγράφως τη Γραμματεία για τα θέματα των διπλωματικών εργασιών που προτείνουν.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται δημόσια, ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης του Δ/ντού του ΠΜΣ. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας http://ir.lib.uth.gr και του ΠΜΣ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος (ασθένεια, απουσία στο εξωτερικό κλπ), είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση του Δ/ντή του ΠΜΣ και σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε..

Η διαδικασία για την υποβολή της διπλωματικής εργασίας προς εξέταση είναι η εξής:

 1. Επιλογή θέματος (τέλος β εξαμήνου)
 2. Συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης Θέματος ΜΔΕ και υποβολή του στη Γραμματεία του ΠΜΣ
 3. Εκπόνηση υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του ΕΚ
 4. Συγκατάθεση από ΕΚ για ολοκλήρωση της ΜΔΕ
 5. Αποστολή της ΜΔΕ στη Συμβουλευτική-Εξεταστική επιτροπή ,τη Γραμματεία και ΕΚ
 6. Διαμόρφωση τελικού κείμενου ΜΔΕ αποστολή στη γραμματεία για Δημόσια Υποστήριξη δύο εβδομάδες πριν την υποστήριξη (Power point και Διπλωματική)
 7. Δημόσια υποστήριξη
 8. Ανακοίνωση και έκδοση βαθμολογίας
 9. Επεξεργασία τελικού κειμένου εφόσον υπάρχουν υποδείξεις
 10. Κατάθεση του πρακτικού Αξιολόγησης από την  τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης
 11. Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος
 12. Κατάθεση αντιγράφου (ηλεκτρονικού και συμβατικού) στο αποθετήριο της Βιβλιοθήκης

Ο οδηγός εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ

12.Υπολογισμός βαθμού πτυχίου και προϋποθέσεις

12.1.Οδηγός εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του μεταπτυχιακού φοιτητή που οδηγεί στην λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πρέπει να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε 9 (5 μαθήματα κορμού του χειμερινού εξαμήνου και 4 μαθήματα κατεύθυνσης του εαρινού εξαμήνου) μαθήματα και στη διπλωματική του εργασία.

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τη βαθμολογία των ΜΦ, που με επιτυχία έχουν αξιολογηθεί σε 9 (5 μαθήματα κορμού του χειμερινού εξαμήνου και 4 μαθήματα κατεύθυνσης του εαρινού εξαμήνου) μαθήματα και έχει ως ελάχιστο βαθμό το 5,0 με άριστα το 10. Η βαθμολογία κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τον Υπεύθυνο Καθηγητή.

Επίσης, ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει από την υποχρεωτική εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία ως ελάχιστο βαθμό το 5,0 με άριστα το 10.Στους ΜΦ που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις στο Π.Μ.Σ. απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

12.2.Ολοκλήρωση των σπουδών

Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτήτρια θεωρείται κάτοχος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από τη στιγμή που ολοκλήρωσε πλήρως τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις (παρ 8.17. του παρόντος) και:

Για να λάβει μέρος ο φοιτητής στην τελετή καθομολόγησης πρέπει να έχει :

 • Ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο σπουδών, όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών.
 • Να έχει παραδώσει την Ακαδημαϊκή ταυτότητα.
 • Να μην έχει εκκρεμότητες με τη βιβλιοθήκη.
 • Να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες.

12.3.Ιδρυματικό αποθετήριο

Οι εγκεκριμένες Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνονται από τις εξεταστικές επιτροπές, κατατίθενται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή. Η Γραμματεία του Τμήματος δεν ολοκληρώνει τα στάδια της απόδοσης του αντίστοιχου ακαδημαϊκού τίτλου, αν προηγουμένως δεν λαμβάνει από τους υποψηφίους, βεβαίωση κατάθεσης της μεταπτυχιακής διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του ιδρύματος. Με ευθύνη της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΠΘ όλες οι εργασίες αυτές δημοσιεύονται στο ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου http://ir.lib.uth.gr/handle/11615/1

12.4.Βεβαιώσεις

Η μορφή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος και το τελετουργικό της καθομολόγησης, καθορίζονται στον κανονισμό του ιδρύματος. Για τη μορφή του Παραρτήματος Διπλώματος, ισχύει η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 224ης /17-10-2008 συνεδρίασής του και οι διατάξεις της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-2007.

13.Απόφοιτοι(αντιστοιχεί στο Άρθρο 9 του Εσωτερικού Κανονισμού)

13.1.Ερωτηματολόγιο αποφοίτων

Μετά την αποφοίτηση τους, οι απόφοιτοι λαμβάνουν ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με το οποίο καλούνται να αξιολογήσουν την ποιότητα του παρεχόμενου διδακτικού έργου, τις υποδομές  καθώς και συνολικά το Πρόγραμμα Σπουδών. Τα ερωτηματολόγια αξιοποιούνται στη συνέχεια από τη Συντονιστική Επιτροπή και γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις.

13.2.Δίκτυο αποφοίτων

Μετά την αποφοίτηση τους οι απόφοιτοι δηλώνουν εάν επιθυμούν να ενταχθούν σε λίστες ενημέρωσης για ποικίλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις του ΠΜΣ.

14.Διασφάλιση ποιότητας (Αντιστοιχεί στο άρθρο 10 του εσωτερικού Κανονισμού)

14.1.Αξιολόγηση  έλεγχος ποιότητας Προγράμματος

Το ΠΜΣ συνολικά, αλλά και τα επιμέρους μαθήματα θα αξιολογούνται συστηματικά σύμφωνα με τις προτεινόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παράλληλα συνεισφέρουν στην περαιτέρω βελτίωσή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 87 Ν. 4957/2022  τα ΠΜΣ αξιολογούνται στο πλαίσιο της περιοδικής αξιολόγησής/Πιστοποίησης της Ακαδημαϊκής Μονάδας από τη εθνική αρχή ανώτατης εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται η συνολική αποτίμηση του έργου που επιτελείται από κάθε ΠΜΣ ο βαθμός ολοκλήρωσης των στόχων που είχαν τεθεί κατά την Ίδρυσή του η βιωσιμότητά του η απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας ο βαθμός συμβολής τους στην έρευνα η εσωτερική αξιολόγησή του από τους φοιτητές η σκοπιμότητα της παράτασης της λειτουργίας του καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του έργου που παράγεται και τη συμβολή του στην εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση.

15. Κώδικας Δεοντολογίας Λογοκλοπή Αριστεία(αντιστοιχεί στο αρθρο 10 του εσωτερικού Κανονισμού)

15.1.Πνευματικά δικαιώματα και λογοκλοπή

Τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΠΘ.

Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών επινόηση ερευνητικών δεδομένων και αντιεπιστημονική συμπεριφορά γενικότερα απαγορεύεται. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να ενημερώνει σχετικά τους φοιτητές και φοιτήτριες των ΠΜΣ και να επιβάλλει ποινές, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτομερείς οδηγίες για το θέμα θα εκδίδονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.

Καμία μεταπτυχιακή εργασία δεν κατατίθεται για υποστήριξη αν προηγουμένως δεν ελεγχθεί από την ηλεκτρονική υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.

15.2.Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας – Τριμελής Εσωτερική Υποεπιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4521/2018, τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα, οι διπλωματικές εργασίες και τα διδακτορικά που κατά δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε. και το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό φορέα αν δεν λάβει προηγουμένως τη σχετική έγκριση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας. Το ίδιο ισχύει για έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, με την τήρηση των κανόνων της εχεμύθειας, προστασίας των προσωπικών δεδομένων και το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το νόμο 4957/2022 άρθρο 279, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας μπορεί να γνωματεύσει σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην αρ. 53/23-10-2019 συνεδρίασή του, όσον αφορά τα θέματα ελέγχου εμπιστευτικότητας, σεβασμού προσωπικών δεδομένων και λοιπών κανόνων ηθικής και δεοντολογίας των διπλωματικών προπτυχιακών εργασιών, των μεταπτυχιακών εργασιών και των διδακτορικών διατριβών, το κάθε Τμήμα  συγκροτεί τριμελή υποεπιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας.

Ως προς τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν: 1) αίτηση εξέτασης της πρότασης, 2) περιγραφή της ερευνητικής πρότασης, 3) ερευνητικά πρωτόκολλα, έντυπα συναίνεσης και λοιπά δικαιολογητικά, που κρίνονται ως αναγκαία με βάση τα επιστημονικά πεδία. Τα υποδείγματα  για τη σύνταξη των σχετικών εντύπων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://2018.uth.gr/panepistimio/thesmika/themata-deontologias/ΕσωτερικήΕπιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας/Σχετικά Έντυπα-Έγγραφα

Μετά τον έλεγχο της πρότασης, η Επιτροπή του Τμήματος εκδίδει Βεβαίωση έγκρισης της πρότασης της διπλωματικής προπτυχιακής εργασίας, της μεταπτυχιακής εργασίας  ή της διδακτορικής διατριβής. Στην περίπτωση που υπάρξει απόρριψη της αίτησης ή διαφωνία μεταξύ των μελών της Επιτροπής, θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι Βεβαιώσεις έγκρισης θα αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ. 

15.3.Ανάδειξη της αριστείας

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται κατά τη διάρκεια των Σπουδών τους να συμμετάσχουν στη συγγραφή ερευνητικών εργασιών που μπορεί να οδηγήσουν σε δημοσίευση. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με συνδρομή και που προκύπτουν κατά τη διάρκεια φοίτησης δύνανται να χρηματοδοτηθούν μετά από σχετικό αίτημα του επιβλέποντα καθηγητή και τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής.

Οι δημοσιεύσεις που προκύπτουν αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

 

Γ ΜΕΡΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εικόνα 1Από το Σεμιναριο Δυσφαγίας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2022 στη Λάρισα

Εικόνα 2 Από το Σεμιναριο Δυσφαγίας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2022 στη Λάρισα

Εικόνα 3Ημέρες Νευρολογίας Δεκέμβριος 2022 στην  Καλαμπάκα

Εικόνα 4Ορκωμοσία Ιουλιος 2022 Λάρισα Κηποθέατρο

Εικόνα 5Εκδήλωση Ταξίδι στην Ελπίδα Δεκέμβριος 2022 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας