Διευθυντής: Ευθύμιος Δαρδιώτης
Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Αναπληρωτής Διευθυντής: Ευαγγελή Τσιρώνη‑Μαλίζου
Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας‐ Νευροοφθαλμολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.):
Ευθύμιος Δαρδιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας(Διευθυντή ΠΜΣ)
Τσιρώνη‐Μαλίζου Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας‐Νευροοφθαλμολογίας ( Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ)
Λιάκος Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρικής Βιοχημείας
Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας ‐ Ιστορίας της Ιατρικής
Γεωργία Ξηρομερήσιου, Επίκ. Καθηγήτρια Νευρολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης:
Ευθύμιος Δαρδιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας(Διευθυντής ΠΜΣ)
Ευαγγελή Τσιρώνη‐Μαλίζου Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας (Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ)
Λιάκος Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Βιοχημείας Τμήματος Ιατρικής


Επιτροπή Δεοντολογίας:
Ευθύμιος Δαρδιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας(Διευθυντής ΠΜΣ)
Γεωργία Ξηρομερήσιου, Επίκ. Καθηγήτρια Νευρολογίας
Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας ‐ Ιστορίας της Ιατρικής


Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών:
Ευθύμιος Δαρδιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας(Διευθυντής ΠΜΣ)
Λιάκος Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Βιοχημείας Τμήματος Ιατρικής
Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας ‐ Ιστορίας της Ιατρικής

Ανακοινώσεις

Αιτήσεις Εισαγωγής

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2023-2024

Περισσότερα...
Αιτήσεις Εισαγωγής

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2023-2024

Περισσότερα...
Αιτήσεις Εισαγωγής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2023-2024

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Το...
Περισσότερα...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}