Διευθυντής: 

Ευθύμιος Δαρδιώτης

Καθηγητής Νευρολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.):

-Δαρδιώτης Ευθύμιος, Καθηγητής Νευρολογίας ,Διευθυντής του Προγράμματος

-Πατεράκης Κων/νος, Καθηγητής Νευροχειρουργικής

-Χατζηιωάννου Ιωάννης, Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας

-Ανδρούδη Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

-Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας Ιστορίας της Ιατρικής


Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

-Δαρδιώτης Ευθύμιος, Καθηγητής Νευρολογίας, Διευθυντής του Προγράμματος

-Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας Ιστορίας της Ιατρικής

-Σιώκας Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας


Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης

-Δαρδιώτης Ευθύμιος, Καθηγητής Νευρολογίας, Διευθυντής του Προγράμματος

-Πατεράκης Κων/νος, Καθηγητής Νευροχειρουργικής

-Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας Ιστορίας της Ιατρικής