Διάρκεια σπουδών:


1ο‑2ο εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση

3ο εξάμηνο: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 60

Διδασκαλία: 9 θεματικές ενότητες (1/ μήνα, διάρκεια 2 ημέρες)

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας: 1

Τελική εξέταση: Γραπτή, 2 ώρες / εξάμηνο,

υποβολή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας (3ο εξάμηνο).

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση των πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το Α εξάμηνο, των τεσσάρων (4) υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το Β εξάμηνο, την εκπόνηση και επιτυχή παρουσίαση την διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα για το Β εξάμηνο οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα είτε να ακολουθήσουν το γενικό πρόγραμμα Β1 που συνεπάγεται με το πέρας της εκπαίδευσής τους το γενικό τίτλο στο δίπλωμα: «Νευροαποκατάσταση», είτε να ακολουθήσουν την υποεξειδίκευση της γνωστικής νευροαποκατάστασης παρακολουθώντας τα μαθήματα του πίνακα Β2 που συνεπάγεται με το πέρας της εκπαίδευσής τους τον ειδικό τίτλο στο δίπλωμα: «Νευροαποκατάσταση με εξειδίκευση στη Γνωστική Νευροαποκατάσταση».Το τέλος φοίτησης για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή έχουν οριστεί στις 3.000 ευρώ (Α’ Εξάμηνο: 1500 ευρώ, Β’ Εξάμηνο: 1500 ευρώ, Γ’ Εξάμηνο: 0 ευρώ). Τα έξοδα του 3ου εξαμήνου είναι ενσωματωμένα στα έξοδα των πρώτων δύο εξαμήνων.  

Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ- ΔΟΑΤΑΠ. 

Ανακοινώσεις

Αιτήσεις Εισαγωγής

Πρόγραμμα Ημερίδας – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Read More
Αιτήσεις Εισαγωγής

Πρόγραμμα Διπλωματικών Εργασιών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΔΕ 09 02 2024
Read More
Oρκωμοσία

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 11/2023

Ορκωμοσία 06/11/2023Άλλος ένας κύκλος Σπουδών έφτασε στο τέλος και ένας καινούριος ξεκινάει για τους Διπλωματούχους του ΠΜΣ Νευροαποκατάσταση που ορκίστηκαν στις...
Read More
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}