ΜΑ05 – Οργάνωση υπηρεσιών αποκατάστασης στις νευρολογικές παθήσεις – ομάδα αποκατάστασης

COURSE FEATURE

  • Price: 05
  • Type: Υποχρεωτικό
  • Skills: Καμία
  • Language: Ελληνικά