ΜΑ01: Ανατομία – Εφαρμοσμένη Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία και Νευροαπεικόνιση

COURSE FEATURE

  • Price: 05
  • Type: Υποχρεωτικό
  • Duration: 2 ημέρες - 17 ώρες.
  • Skills: Καμία
  • Language: Ελληνικά