ΜΒ11 ‑ Γνωστική νευροαποκατάσταση νευρολογικών και ψυχιατρικών νόσων

COURSE DESCRIPTION

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 1. γνωρίζει τις διαταραχές, τα ελλείμματα και τις αναπηρίες που οφείλονται σε βασικές Νευρολογικές και Ψυχιατρικές παθήσεις και στοχεύονται από τη Νευροαποκατάστασης.
 2. σχεδιάζει, οργανώνει και συμμετέχει σε παρεμβάσεις νευροαποκατάστασης σε ανθρώπους που ζουν με Νευρολογικές και Ψυχιατρικές παθήσεις.
 3. γνωρίζει τις βασικές αρχές, μηχανισμούς δράσης, ενδείξεις, αντενδείξεις και πρακτικές εφαρμογής των μεθόδων διακρανιακού ερεθισμού στα πλαίσια Νευροαποκατάστασης.
 4. χρησιμοποιεί λογισμικά και σύγχρονες τεχνολογίες στα πλαίσια της Νευροαποκατάστασης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Γνωστική αποκατάσταση σε ασθενείς με σχιζοφρένεια.
 2. Γνωστική αποκατάσταση στις Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις
 3. Γνωστική αποκατάσταση στην Πολλαπλή Σκλήρυνση
 4. Εφαρμογή του προγράμματος Νοητικής Ενδυνάμωσης REHACOM σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση.
 5. Ψυχιατρική συννοσηρότητα σε ασθενείς με επίκτητη εγκεφαλική βλάβη κατά τη γνωστική νευροαποκατάσταση – διαχείριση με φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις.
 6. Εμπειρικά τεκμηριωμένη γνωστική αποκατάσταση σε παιδιά μετα από επίκτητη εγκεφαλική βλάβη.
 7. Γνωστική νευροαποκατάσταση και τηλε-αποκατάσταση σε ασθενείς με μείζονα νευρογνωστική διαταραχή οφειλόμενη σε νόσο του Alzheimer και στην ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI) – χρήση του λογισμικού Rehacom.
 8. Γνωστική αποκατάσταση της αμέλειας σε ασθενείς με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.
 9. Τεχνικές νευροτροποποίησης στη Νευρολογία και την Ψυχιατρική : πρακτικές γνώσεις εφαρμογής και ο ρόλος τους στη Νευροαποκατάσταση.
 10. Βασικές αρχές ανάπτυξης και εφαρμογής του διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού στη νευροαποκατάσταση
 11. Εμπειρία χρήσης του διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού στη νευροαποκατάσταση ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια – παρουσίαση περιστατικών & πρακτικές οδηγίες προς κλινικούς.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική.

Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις.(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σύντομης απάντησης).

Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ:

DP Moore, BK Puri: Textbook of Clinical Neuropsychiatry and Behavioral Neuroscience

CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012.

ΑΡΘΡΑ:

 1. Do secondary progressive multiple sclerosis patients benefit from computer-based cognitive neurorehabilitation? A randomized sham-controlled trial. L Messinis, et al. Multiple sclerosis and related disorders 39, 101932162020

2.Cognitive impairment and brain reorganization in MS: underlying mechanisms and the role of neurorehabilitation. G Nasios, C Bakirtzis, L Messinis. Frontiers in neurology 11, 147162020

 1. Beneficial effect of multidomain cognitive training on the neuropsychological performance of patients with early-stage Alzheimer’s disease

A Nousia, et al. Neural plasticity 2018382018

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Τα αρχεία όλων των διαλέξεων, διαθέσιμα στην πλατφόρμα του MS Teams.

 

 

COUNSELORS DETAIL

  No Counselor Found !

COURSE FEATURE

 • Price: 9 πιστωτικές μονάδες
 • Type: Υποχρεωτικό Μάθημα Ειδίκευσης
 • Duration: 6 μήνες
 • Skills: • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών • Λήψη αποφάσεων • Αυτόνομη εργασία • Ομαδική εργασία • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Language: Ελληνικά