Δεληζήση Ευτυχία

Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00-13:00

Τηλέφωνο: 241350-1020

e-mail: neurorehabilitation@uth.gr, msc.neurorehabilitation@gmail.com 

 

Διεύθυνση:

Γραμματεία ΠΜΣ Νευροαποκατάσταση, 2ος όροφος, γρ.9

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Μεζούρλο, Λάρισα, Τ.Κ.: 41110