Μαθηματα Γ΄ Εξαμηνου

(Οι ημερομηνίες μαθημάτων είναι ενδεικτικές.)

Παρακολούθηση επεμβάσεων σε πραγματικό χρόνο

Εξάμηνο: 3o

Είδος: Υποχρεωτικό

Ημερομηνίες Μαθήματος: -

ECTS: 10

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Εξομοίωση επεμβάσεων-hands on

 

Εξάμηνο: 3o

Είδος: Υποχρεωτικό

Ημερομηνίες Μαθήματος: -

ECTS: 10

Περισσοτερα...

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Εξάμηνο: 3o

Είδος: Υποχρεωτικό

Ημερομηνίες Μαθήματος: -

ECTS: 10

Περισσοτερα...

Ημέρες για την λήξη υποβολής αιτήσεων...

... έως 30.06.2023 ...

Περισσοτερα..