Αρχές βιοηθικής, μεθοδολογία της έρευνας, ανάθεση, εκπόνηση & υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας

Αρχές βιοηθικής, μεθοδολογία της έρευνας, ανάθεση, εκπόνηση & υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας

Ημερομηνία:07-08 Φεβρουαρίου 2020
1η Ημέρα:15:00-20:00
2η Ημέρα:09:00-17:00
Τοποθεσία:Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Περισσότερα
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Ημερομηνία:12-13 Ιουνίου 2020
1η Ημέρα:09:00-19:30
2η Ημέρα:09:00-17:30
Τοποθεσία:Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Περισσότερα
Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – Πνευμονική εμβολή και ειδικές κατηγορίες ασθενών

Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – Πνευμονική εμβολή και ειδικές κατηγορίες ασθενών

Ημερομηνία:04-05 Οκτωβρίου 2019
1η Ημέρα:16:00-20:00
2η Ημέρα:09:00-17:00
Τοποθεσία:Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Περισσότερα
Κολπική μαρμαρυγή, σύγχρονη αντιθρομβωτική αγωγή

Κολπική μαρμαρυγή, σύγχρονη αντιθρομβωτική αγωγή

Ημερομηνία:15-16 Νοεμβρίου 2019
1η Ημέρα:16:00-20:00
2η Ημέρα:09:00-17:00
Τοποθεσία:Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Περισσότερα
Περί-επεμβατική διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής

Περί-επεμβατική διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής

Ημερομηνία:13-14 Δεκεμβρίου 2019
1η Ημέρα:16:00-20:00
2η Ημέρα:09:00-17:00
Τοποθεσία:Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Περισσότερα
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων»

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων»

Ημερομηνία:17-18 Ιανουαρίου 2020
1η Ημέρα:15:00-20:00
2η Ημέρα:09:00-19:15
Τοποθεσία:Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Περισσότερα
Βασικές αρχές – Εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμβωσης και στην φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρμάκων

Βασικές αρχές – Εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμβωσης και στην φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρμάκων

Ημερομηνία:15-16 Φεβρουαρίου 2019
1η Ημέρα:16:00-20:00
2η Ημέρα:09:00-17:00
Τοποθεσία:Αμφιθέτρο Π.Γ.Ν. Λάρισας | Μεζούρλο, 41110, Λάρισα
Περισσότερα
Στεφανιαία νόσος

Στεφανιαία νόσος

Ημερομηνία:15-16 Μαρτίου 2019
1η Ημέρα:16:00-20:00
2η Ημέρα:09:00-17:00
Τοποθεσία:Αμφιθέτρο Π.Γ.Ν. Λάρισας | Μεζούρλο, 41110, Λάρισα
Περισσότερα
Περιφερική Αρτηριακή Νόσος

Περιφερική Αρτηριακή Νόσος

Ημερομηνία:12-13 Απριλίου 2019
1η Ημέρα:16:00-20:00
2η Ημέρα:09:00-17:00
Τοποθεσία:Αμφιθέτρο Π.Γ.Ν. Λάρισας | Μεζούρλο, 41110, Λάρισα
Περισσότερα
Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

Ημερομηνία:3-4 Μαΐου 2019
1η Ημέρα:16:00-20:00
2η Ημέρα:09:00-17:00
Τοποθεσία:Αμφιθέτρο Π.Γ.Ν. Λάρισας | Μεζούρλο, 41110, Λάρισα
Περισσότερα