ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»


SOS!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ Μ.Δ.Ε. - 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 [pdf file]

SOS!! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Μ.Δ.Ε. - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 28.02.2019.

NEO!! Οδηγίες για τη συγγραφή της Εργασίας στη Πρακτική Άσκηση (Εργαστήριο)