ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»


SOS!! Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, Τρίτη 09 Οκτωβρίου 2018 (13:00-14:00). [pdf file]
Οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 09 Οκτωβρίου 2018 (13:00-14:00).

NEO!! Οδηγίες για τη συγγραφή της Εργασίας στη Πρακτική Άσκηση (Εργαστήριο)