ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έλεγχος ανίχνευσης λογοκλοπής Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
Όσοι φοιτητές παρουσιάσετε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τον Οκτώβριο 2018, να την αποστείλετε από 14 έως 25 Σεπτεμβρίου 2018, στη γραμματεία του ΔΠΜΣ, για να ελεγχθεί από το πρόγραμμα ανίχνευσης λογοκλοπής και θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα.