ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»


Πρόγραμμα Παρουσίασης Μεταπτυχιακών Εργασιών Φοιτητών - 15.10.2019 [pdf file]

ΝΕΟ - Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου ακ. έτους 2019-2020