ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

• **ΠΡΟΣΟΧΗ** το μάθημα "Διατροφή και μεταβολισμός" του 3ου Εξαμήνου θα γίνει 22-24.02.2023 Εξ’ αποστάσεως (με MsTeams  )


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024


Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2ου Εξαμήνου Ακ. Έτους 2023-2024