ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

[06.06.2019] - Πρόγραμμα Εξετάσεων 2ου Εξαμήνου για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019


**NEO** ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του ΔΠΜΣ για το Ακ. Έτος 2019-2020