ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑProgramma

Συγκεκριμένα το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων (26 ώρες) θα είναι το ακόλουθο*:
Πέμπτη 17:00 – 21:00
Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 15:00 – 21:00
Σάββατο 09:00 – 14:00 & 15:00 – 21:00
(Κυριακή 09:00 – 14:00 )

*          Οι καθηγητές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τόσο του χώρου διεξαγωγής, όσο και της ημέρας και ώρας έναρξης και λήξης των μαθημάτων. Για οποιαδήποτε αλλαγή θα υπάρχει σχετική ενημέρωση.  (Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο Τμήμα Ιατρικής ή στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).