ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα Μαθημάτων  
Το ΠΜΣ στη Γενετική του Ανθρώπου περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, παρακολούθηση εργαστηριακών μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

 

  Μαθήματα ECTS/ μάθημα Σύνολο ECTS
1o εξάμηνο 5 Υποχρεωτικά 6 30
2ο εξάμηνο 3 υποχρεωτικά 6 18
  1 εργαστήριο    4
  Διπλωματική εργασία    8
       
Σύνολο     60

 

Α΄ έτος: Α΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα (5), Σύνολο διδακτικών ωρών 180, σύνολο ECTS 30

  1. Μοριακή Γενετική Ι  (36 ώρες, ECTS:6)                                    
  2. Γενετική Βάση Μονογονιδιακών Νοσημάτων (36 ώρες, ECTS:6)
  3. Γενετική του Καρκίνου Ι (36 ώρες, ECTS:6)
  4. Μεθοδολογία της Έρευνας (36 ώρες, ECTS:6)
  5. Βιοπληροφορική (36 ώρες, ECTS:6)

 

Α΄ έτος: Β΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα (4) και Διπλωματική Εργασία, Σύνολο διδακτικών ωρών 180, Σύνολο ECTS 30

  1. Μοριακή Γενετική ΙΙ (36 ώρες, ECTS:6)
  2. Γενετική Βάση Πολυπαραγοντικών Παθήσεων (36 ώρες, ECTS:6)
  3. Γενετική του Καρκίνου ΙΙ  (36 ώρες, ECTS:6)
  4. Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής I-II (24 ώρες, ECTS:4)
  5. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας  (48 ώρες επίβλεψη, ECTS:8

Προγραμματισμός Μαθημάτων

Τα μαθήματα θα ξεκινούν κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 12 εβδομάδων το καθένα, τις εργάσιμες ημέρες κάθε εβδομάδας.
            Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα.
            Απουσία πέραν του 30% σε διαλέξεις και εργαστήρια καθώς και η μη έγκυρη παράδοση των εργασιών οδηγεί αυτομάτως σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος.