• Υποψήφιοι

    Κάθε χρόνο θα μπορούν να παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γενετική του Ανθρώπου» 20 φοιτητές...

  • Πρόγραμμα Σπουδών

    Το ΠΜΣ στη Γενετική του Ανθρώπου περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, παρακολούθηση εργαστηριακών μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας...