ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας “ Γενετική του Ανθρώπου” έχει ως αντικείμενο τη παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου, αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων.

Στόχοι του ΠΜΣ
Διδακτικοί στόχοι

Κλινικοί στόχοι

Κοινωνικοί στόχοι
Προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων που θα μπορούν:

Κοινωνική ωφέλεια - Οικονομικοί στόχοι

Διάρκεια Σπουδών - Δίδακτρα

  • Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 1 έτος (δύο διδακτικά εξάμηνα)
  • Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1.700 ευρώ  ανά εξάμηνο