ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συνεργαζόμενοι Καθηγητές  από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 1. Δήμας Κωνσταντίνος, Επικ. Καθ. Φαρμακολογίας
 2.  Κυριάκου Δέσποινα, Καθ. Ιατρ. Μεταγγίσεων
 3. Λιάκος  Παναγιώτης,  Αναπλ. Καθ. Βιοχημείας
 4. Μακαρίτσης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθ. Παθολογίας
 5. Παπαθανασίου Ιωάννα, Παν/κός Υπότροφος
 6. Σιμοπούλου Θεοδώρα, Επιμ. Β΄ Ιατρός Ρευματολογίας
 7. Σπελέτας Ματθαίος,  Καθ. Ανοσολογίας
 8. Τραχανά Βαρβάρα, Επικ. Καθ. Βιολογίας
 9. Τσέζου Ασπασία, Καθ. Ιατρ. Γενετικής

Συνεργαζόμενοι Καθηγητές Μαθημάτων από άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα:

 1. Γκόνος Ευστάθιος, Ερευνητής Α, ΕΙΕ 
 2. Δημακόπουλος Γεώργιος, MSc, Στατιστικός
 3. Πούλου Μυρτώ, Παν/κός Υπότροφος ΕΚΠΑ
 4. Tragger-Συνοδινού Joanne, Αναπλ. Καθ. Ιατρικής Γενετικής, Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών