ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

 

Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία των 3 χρόνων λειτουργίας του ΠΜΣ «Γενετική του Ανθρώπου» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο βαθμός απορροφισιμότητας των αποφοίτων μας τόσο στην αγορά εργασίας, όσο και στη συνέχιση των εκπαιδευτικών /επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων ανέρχεται στο 90%.

Συγκεκριμένα, το 52% εξ αυτών, συνέχισε τις σπουδές του σε διδακτορικό δίπλωμα ή/ειδικότητα και το 48% βρήκε εργασία στο βιοϊατρικό ιδιωτικό τομέα.

 

Η Υπεύθυνος του ΠΜΣ
Ασπασία Τσέζου
Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής Π.Θ