Τώρα και στο Facebook

https://www.facebook.com/pmsgenetiki/

ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

  • Υποψήφιοι

    Κάθε χρόνο θα μπορούν να παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γενετική του Ανθρώπου» 20 φοιτητές...

  • Πρόγραμμα Σπουδών

    Το ΠΜΣ στη Γενετική του Ανθρώπου περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, παρακολούθηση εργαστηριακών μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας...