• **ΝΕΟ** ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ακ. έτος 2018-2019

    Αιτήσεις από 27.06.2018 έως 28.09.2018...

  • Υποψήφιοι

    Κάθε χρόνο θα μπορούν να παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γενετική του Ανθρώπου» φοιτητές...

  • Οργάνωση Σπουδών

    Το ΠΜΣ στη Γενετική του Ανθρώπου περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, παρακολούθηση εργαστηριακών μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας...